Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/08/IMG_4539.jpg Przecięcie wstęgi w Poradni Rehabilitacyjnej w szpitalu Dziecięcym na Polankach

Jest kolorowo i nowocześnie. Poradnia Rehabilitacyjna w szpitalu na Polankach po remoncie

Przecięcie wstęgi w Poradni Rehabilitacyjnej w szpitalu Dziecięcym na Polankach. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
28.08.2020
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
28.08.2020

Dobiegł końca drugi etap remontu w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. W jego efekcie oddano do użytku Poradnię Rehabilitacyjną. Ta część inwestycji kosztowała prawie 1,7 mln zł.

W uroczystym otwarciu wyremontowanej poradni 28 sierpnia 2020 r. wzięła udział m.in. członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Nowy sprzęt rehabilitacyjny

Poradnia Rehabilitacyjna w Szpitalu na Polankach istnieje od 29 maja 2007 r. Ostatnio została zmodernizowana i przeniesiona do nowego miejsca. Obecnie znajduje się na parterze budynku nr 1. Po remoncie w poradni powstały dwie sale terapeutyczne wyposażone m.in. w stoły do rehabilitacji, drabinki, lustra oraz podciąg do łóżka rehabilitacyjnego. Utworzono gabinet lekarski, a gabinety zostały wyposażone w sprzęt do laseroterapii, hydroterapii, elektroterapii oraz magnetoterapii. Na terenie poradni są też: szatnia dla pacjentów, pokój socjalny wraz z sanitariatami, punkt rejestracyjny oraz sanitariaty dla pacjentów przystosowane dla osób niepełnosprawnych i brudownik. – Dzięki remontowi polepszyła się opieka nad małymi pacjentami i poprawiły warunki pracy rehabilitantów. Wreszcie nasza poradnia spełnia wszystkie standardy związane z rehabilitacją dzieci – mówiła prezes szpitala Małgorzata Paszkowicz.– Rocznie z jej usług korzysta około 2 tys. dzieci – dodał rzecznik placówki Jarosław Cejrowski.

 

Wejścia dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Ponadto, dzięki remontowi pacjenci mogą korzystać z dwóch oddzielnych wejść do budynku. Jedno z nich zostało dobudowane w formie platformy kabinowej dla osób niepełnosprawnych z dodatkowym wiatrołapem. – Takie rozwiązanie zapewni w szczególności komfortowy dostęp do budynku dzieciom poruszającym się na wózkach oraz rodzicom z małymi dziećmi. Tym samym przyczyni się do poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń – wyjaśniała członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. W celu poprawy dostępności osobom niepełnosprawnym od strony ulicy Polanki zmodernizowano też wejście na teren szpitala poprzez zapewnienie bezkolizyjnego wjazdu wózków podjazdem. – Koszt drugiego etapu wyniósł 1,68 mln zł, przy czym część wyposażenia i sprzętu została przeniesiona z pierwotnej lokalizacji – dodała Kapała-Sokalska.

 

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska oraz Szpital Dziecięcy Polanki

Ile kosztowały wszystkie zmiany?

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu remontu w lutym 2020 r. otwarto zmodernizowany Oddział Pediatrii i Mukowiscydozy. Przeniesiono też Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w miejsce Poradni Rehabilitacyjnej tak, aby ułatwić komunikację między Oddziałami Anestezjologii i Neonatologii. W czasie prowadzenia prac budowlanych Poradnia Rehabilitacyjna działała w kompleksie kontenerów dostosowanych do udzielania świadczeń medycznych usytuowanych przy budynku nr 4. Dziękując władzom samorządowym województwa za wkład finansowy w realizację całej inwestycji, prezes Paszkowicz podkreśliła, że szpital stał się jeszcze bardziej przyjazny dla małych pacjentów.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 7,6 mln zł, z czego 6,9 mln zł pochodziło z budżetu województwa pomorskiego, a prawie 600 tys. pochodziło z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast szpital dołożył ponad 100 tys. zł.

Kogo i jak leczą?

Z opieki w Poradni Rehabilitacyjnej mogą korzystać pacjenci do 18 r. ż. z zaburzeniami ortopedycznymi (np.: złamania, skoliozy, deformacje i ubytki kończyn), neurologicznymi (m.in.: mózgowe porażenie dziecięce, nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny, dystrofia mięśniowa, niedowłady kończyn), genetycznymi (zespoły genetyczne, zespół Downa) oraz reumatologicznymi (stany upośledzające funkcję narządu ruchu). – Terapia odbywa się tylko indywidualnie i jest dostosowana do potrzeb dziecka – tłumaczył Cejrowski. W ramach zleconej rehabilitacji wykonywane są zabiegi z zakresu laseroterapii (biostymulacja laserowa punktowa i skaner), magnetoterapii, elektroterapii, jontoforezy, galwanizacji, elektrostymulacji (prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne), hydroterapii (kąpiele wirowe), światłolecznictwa (lampa Sollux,  lampa Bionic) oraz Therapy  Master (w odciążeniu).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.