Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/08/IMG_4539.jpg Przecięcie wstęgi w Poradni Rehabilitacyjnej w szpitalu Dziecięcym na Polankach

Jest kolorowo i nowocześnie. Poradnia Rehabilitacyjna w szpitalu na Polankach po remoncie

Przecięcie wstęgi w Poradni Rehabilitacyjnej w szpitalu Dziecięcym na Polankach. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
28.08.2020
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
28.08.2020

Dobiegł końca drugi etap remontu w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. W jego efekcie oddano do użytku Poradnię Rehabilitacyjną. Ta część inwestycji kosztowała prawie 1,7 mln zł.

W uroczystym otwarciu wyremontowanej poradni 28 sierpnia 2020 r. wzięła udział m.in. członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Nowy sprzęt rehabilitacyjny

Poradnia Rehabilitacyjna w Szpitalu na Polankach istnieje od 29 maja 2007 r. Ostatnio została zmodernizowana i przeniesiona do nowego miejsca. Obecnie znajduje się na parterze budynku nr 1. Po remoncie w poradni powstały dwie sale terapeutyczne wyposażone m.in. w stoły do rehabilitacji, drabinki, lustra oraz podciąg do łóżka rehabilitacyjnego. Utworzono gabinet lekarski, a gabinety zostały wyposażone w sprzęt do laseroterapii, hydroterapii, elektroterapii oraz magnetoterapii. Na terenie poradni są też: szatnia dla pacjentów, pokój socjalny wraz z sanitariatami, punkt rejestracyjny oraz sanitariaty dla pacjentów przystosowane dla osób niepełnosprawnych i brudownik. – Dzięki remontowi polepszyła się opieka nad małymi pacjentami i poprawiły warunki pracy rehabilitantów. Wreszcie nasza poradnia spełnia wszystkie standardy związane z rehabilitacją dzieci – mówiła prezes szpitala Małgorzata Paszkowicz.– Rocznie z jej usług korzysta około 2 tys. dzieci – dodał rzecznik placówki Jarosław Cejrowski.

 

Wejścia dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Ponadto, dzięki remontowi pacjenci mogą korzystać z dwóch oddzielnych wejść do budynku. Jedno z nich zostało dobudowane w formie platformy kabinowej dla osób niepełnosprawnych z dodatkowym wiatrołapem. – Takie rozwiązanie zapewni w szczególności komfortowy dostęp do budynku dzieciom poruszającym się na wózkach oraz rodzicom z małymi dziećmi. Tym samym przyczyni się do poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń – wyjaśniała członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. W celu poprawy dostępności osobom niepełnosprawnym od strony ulicy Polanki zmodernizowano też wejście na teren szpitala poprzez zapewnienie bezkolizyjnego wjazdu wózków podjazdem. – Koszt drugiego etapu wyniósł 1,68 mln zł, przy czym część wyposażenia i sprzętu została przeniesiona z pierwotnej lokalizacji – dodała Kapała-Sokalska.

 

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska oraz Szpital Dziecięcy Polanki

Ile kosztowały wszystkie zmiany?

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu remontu w lutym 2020 r. otwarto zmodernizowany Oddział Pediatrii i Mukowiscydozy. Przeniesiono też Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w miejsce Poradni Rehabilitacyjnej tak, aby ułatwić komunikację między Oddziałami Anestezjologii i Neonatologii. W czasie prowadzenia prac budowlanych Poradnia Rehabilitacyjna działała w kompleksie kontenerów dostosowanych do udzielania świadczeń medycznych usytuowanych przy budynku nr 4. Dziękując władzom samorządowym województwa za wkład finansowy w realizację całej inwestycji, prezes Paszkowicz podkreśliła, że szpital stał się jeszcze bardziej przyjazny dla małych pacjentów.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 7,6 mln zł, z czego 6,9 mln zł pochodziło z budżetu województwa pomorskiego, a prawie 600 tys. pochodziło z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast szpital dołożył ponad 100 tys. zł.

Kogo i jak leczą?

Z opieki w Poradni Rehabilitacyjnej mogą korzystać pacjenci do 18 r. ż. z zaburzeniami ortopedycznymi (np.: złamania, skoliozy, deformacje i ubytki kończyn), neurologicznymi (m.in.: mózgowe porażenie dziecięce, nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny, dystrofia mięśniowa, niedowłady kończyn), genetycznymi (zespoły genetyczne, zespół Downa) oraz reumatologicznymi (stany upośledzające funkcję narządu ruchu). – Terapia odbywa się tylko indywidualnie i jest dostosowana do potrzeb dziecka – tłumaczył Cejrowski. W ramach zleconej rehabilitacji wykonywane są zabiegi z zakresu laseroterapii (biostymulacja laserowa punktowa i skaner), magnetoterapii, elektroterapii, jontoforezy, galwanizacji, elektrostymulacji (prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne), hydroterapii (kąpiele wirowe), światłolecznictwa (lampa Sollux,  lampa Bionic) oraz Therapy  Master (w odciążeniu).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.