Gospodarka
Jaki jest statystyczny Pomorzanin, Polak, Europejczyk? Dzień Europy w liczbach [INFOGRAFIKA]

Jaki jest statystyczny Pomorzanin, Polak, Europejczyk? Dzień Europy w liczbach [INFOGRAFIKA]

Fot. Pixabay.com
08.05.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
08.05.2021

Z okazji Dnia Europy, przypadającego 9 maja, Urząd Statystyczny w Gdańsku opublikował infografikę zawierającą ciekawe dane. Wynika z nich, że po wstąpieniu w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej sytuacja w naszym kraju i na Pomorzu zdecydowanie się poprawiła. Jesteśmy bogatsi, lepiej wykształceni i żyjemy dłużej. Co jeszcze mówią liczby?

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Ilu nas jest?

W 27 krajach Unii Europejskiej w 2020 r. mieszkało 447,3 mln obywateli. To o 14,5 mln więcej niż w 2004 r., kiedy Polska przystępowała do wspólnoty. Dla porównania w naszym kraju mieszka 38 mln ludzi, czyli o 200 tys. mniej niż 16 lat temu. Województwo pomorskie zamieszkuje 2,3 mln, czyli o 100 tys. więcej niż w 2004 r. Wzrosła też gęstość zaludnienia. W 2004 r. km kw. zamieszkiwało 105,3 obywateli UE, a w 2019 r. już 109. Porównując z danymi z Polski (2004 r. – 122,1, 2019 r. – 123,6) to na Pomorzu gęstość zaludnienia wzrosła aż o 10,8 osoby (2004 r. – 119,8, 2019 r. – 130,6).

Jak długo żyjemy?

O 3 lata wzrosła przecięta długość życia mieszkańców wspólnoty europejskiej (2004 r. – 78,3 lata, 2019 r. – 81,3 lata). Dla porównania Polacy i Pomorzenie żyją o 3,1 roku dłużej niż w 2004 r. Biorąc pod uwagę liczbę kobiet na 100 mężczyzn (współczynnik feminizacji) w 2004 r. i 2020 r., to zarówno w Polsce (106,6), jak i w naszym regionie (105,4) współczynnik ten nie uległ on zmianie. Natomiast ogólnie w krajach unijnych obniżył się z 105,3 do 104,7. Z kolei na przestrzeni 15 lat wzrósł współczynnik dzietności (liczba urodzonych dzieci przypadająca na 1 kobietę w wieku rozrodczym). Na Pomorzu w 2019 r. wyniósł 1,62 w porównaniu z 2004 r. (1,33). Zwiększył się też w Polsce (2004 r. – 1,23, 2019 r. – 1,44) i w krajach UE (2004 r. – 1,46, 2019 r. – 1,53). Warto podkreślić, że o zastępowalności pokoleń mówimy, gdy wynosi on powyżej 2,1.

A jaki jest rynek pracy?

O 5,1 proc. wzrósł współczynnik aktywności zawodowej obywateli UE. Natomiast w przypadku mieszkańców naszego regionu było on o 11,3 proc., a kraju 6,9 proc. wyższy niż przed 15 laty. Co ważne, zdecydowanie poprawiła się sytuacja na rynku pracy. W krajach unijnych stopa bezrobocia zmalała z 10 do 6,7 proc. Dużo większy spadek był zauważalny w Polsce (2004 r. – 19,1 proc., 2019 r.  – 3,3 proc.), a jeszcze większy na Pomorzu (2004 r. – 19,8 proc., 2019 r. – 2,8 proc.). Być może taka sytuacja spowodowana jest wzrostem odsetka ludności, którzy mają ukończone studia wyższe oraz spadkiem osób nieuczących się. W 2019 r. wśród osób w wieku 25-64 lata dyplom miało ponad 35 proc. obywateli UE, w tym Polaków (prawie 38 proc.) i Pomorzan (ponad 39 proc.). W wieku 15-24 lata nie uczyło się i nie pracowało Pomorzan (prawie 9 proc.), Polaków (ponad 8 proc.) obywateli unijnych (ponad 10 proc.). W przypadku naszego kraju i regionu było to spadek o prawie połowę.

Jesteśmy coraz bogatsi

W ciągu 15 lat wzrósł produkt krajowy brutto wyrażony w euro. Dla Polski w 2004 r. wyniósł 5400, a w 2019 r. już 13 900, dla Pomorza odpowiednio 5300 i 13 500 euro. W przypadku krajów UE był trochę mniejszy wzrost z 21 200 do 31 200 euro. Zdecydowanie wzrosły również nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową przypadające na 1 mieszkańca. W przypadku Polski był to ponad pięciokrotny, a Pomorza siedmiokrotny wzrost.

Historia święta

Dzień Europy to święto europejskich państw, które obchodzone jest 5 lub 9 maja. W krajach, które są członkami Rady Europy, ale nie są członkami Unii Europejskiej, obchodzony jest 5 maja. Natomiast w państwach UE obchodzi się go 9 maja. Święto jest związane z ustanowieniem Rady Europy, które nastąpiło 5 maja 1949 r. Celebrowane jest od 1964  r.  5 maja to Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. Z kolei 9 maja został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana, przez Roberta Schumana 9 maja 1950 r.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.