Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/05/european-flag-g7096484cd_1920.jpg Jak zmieniło się życie Pomorzan, Polaków i Europejczyków od 2004 r.? Dzień Europy [INFOGRAFIKA]

Jak zmieniło się życie Pomorzan, Polaków i Europejczyków od 2004 r.? Dzień Europy [INFOGRAFIKA]

Fot. Pixabay.com
09.05.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
09.05.2023

Z okazji Dnia Europy, przypadającego 9 maja, Urząd Statystyczny w Gdańsku opublikował infografikę zawierającą ciekawe dane. Według nich po wstąpieniu w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej sytuacja w Polsce i na Pomorzu bardzo się poprawiła. Żyjemy dłużej, jesteśmy lepiej wykształceni i bogatsi. Co jeszcze mówią liczby?

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Ilu nas jest?

W 27 krajach Unii Europejskiej w 2022 r. mieszkało 446,7 mln obywateli. To o prawie 14 mln więcej niż w 2004 r., kiedy Polska przystępowała do wspólnoty. Dla porównania w naszym kraju mieszka 37,7 mln ludzi, czyli o 500 tys. mniej niż 19 lat temu. Województwo pomorskie zamieszkuje 2,3 mln, czyli o 100 tys. więcej niż w 2004 r. Wzrosła też gęstość zaludnienia. W 2004 r. km kw. zamieszkiwało 105,3 obywateli UE, a w 2022 r. już 108,9. Porównując z danymi z Polski (2004 r. – 122,1, 2022 r. – 122,9) to na Pomorzu gęstość zaludnienia wzrosła aż o 11,3 osoby (2004 r. – 119,8, 2022 r. – 131,1).

Żyjemy dłużej

O prawie 2 lata wzrosła przecięta długość życia mieszkańców wspólnoty europejskiej (2004 r. – 78,3 lata, 2021 r. – 80,1 lata). Dla porównania Polacy żyją (75,5 w 2021 r.) nieznacznie dłużej niż w 2004 r. (74,9), a Pomorzenie żyją o prawie rok dłużej (2004 r. – 75,4, a w 2021 r. – 76,3). Biorąc pod uwagę liczbę kobiet na 100 mężczyzn (współczynnik feminizacji) w 2004 r. w Polsce (106,6), a w 2022 r. (106,8), jak i w naszym regionie (105,4 –2004 r., 105,7 –2022 r.) współczynnik ten nieznacznie wzrósł. Z kolei ogólnie w krajach unijnych obniżył się z 105,4 do 104,6. Co ciekawe, na przestrzeni 19 lat wzrósł współczynnik dzietności (liczba urodzonych dzieci przypadająca na 1 kobietę w wieku rozrodczym). Na Pomorzu w 2021 r. wyniósł 1,51 w porównaniu z 2004 r. kiedy wynosił 1,33. Zwiększył się też w Polsce (2004 r. – 1,23, 2021 r. – 1,33) i w krajach UE (2004 r. – 1,46, 2021 r. – 1,53). Warto podkreślić, że o zastępowalności pokoleń mówimy, gdy wynosi on powyżej 2,1.

 

Jak zmienił się rynek pracy?

O ponad 6 proc. wzrósł współczynnik aktywności zawodowej obywateli UE. Natomiast w przypadku mieszkańców naszego regionu w 2022 r. był on o ponad 13 proc., a w kraju o 9,8 proc. wyższy niż przed 19 laty.  Co ważne, zdecydowanie poprawiła się sytuacja na rynku pracy. W krajach unijnych stopa bezrobocia zmalała o prawie 4 proc. czyli z 10 (2004 r.) do 6,2 proc. (2022 r.). Dużo większy spadek był zauważalny w Polsce (2004 r. – 19,1 proc., 2022 r. – 2,9 proc.), a jeszcze największy na Pomorzu (2004 r. – 19,8 proc. – 1,9 proc.). Być może taka sytuacja spowodowana jest wzrostem odsetka ludności, którzy mają ukończone studia wyższe oraz spadkiem osób nieuczących się. W 2022 r. wśród osób w wieku 25-64 lata dyplom miało 38,2 proc. obywateli UE, w tym Polaków (prawie 39 proc.) i Pomorzan (prawie 43 proc.). W wieku 15-24 lata nie uczyło się i nie pracowało Pomorzan (8,2 proc.), Polaków (8 proc.) obywateli unijnych (prawie 10 proc.). W przypadku naszego regionu było to spadek o prawie połowę.

 

Wysoki PKB

W ciągu 19 lat wzrósł produkt krajowy brutto wyrażony w euro. Dla Polski w 2004 r. wyniósł 5400, a w 2021 r. już 15 100, dla Pomorza odpowiednio 5300 i 14 700. W przypadku krajów UE nastąpił znaczny wzrost z 21 200 do 32 400 euro. Zdecydowanie wzrosły też liczba osób pracujących w działalności badawczej i rozwojowej. W przypadku Polski był to ponad dwukrotny, a Pomorza prawie trzykrotny wzrost.

Historia święta

Dzień Europy to święto europejskich państw, które obchodzone jest 5 lub 9 maja. W krajach, które są członkami Rady Europy, ale nie są członkami Unii Europejskiej, obchodzony jest 5 maja. Natomiast w państwach UE obchodzi się go 9 maja. Święto jest związane z ustanowieniem Rady Europy, które nastąpiło 5 maja 1949 r. Celebrowane jest od 1964 r. 5 maja to Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. Z kolei 9 maja został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana, przez Roberta Schumana 9 maja 1950 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.