Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jak UE zmienia nasze otoczenie? Konkurs dla mediów i instytucji, które chcą pokazać Polakom co powstało za unijne pieniądze

Jak UE zmienia nasze otoczenie? Konkurs dla mediów i instytucji, które chcą pokazać Polakom co powstało za unijne pieniądze

Fot. ©Depositphotos/Ratchanida Thippayos

Komisja Europejska przeznaczy 4 mln euro na dofinansowanie działań informacyjnych. O dotację mogą się starać m.in. media, organizacje społeczne, szkoły i uniwersytety. Wnioski przyjmowane będą do 16 października 2017 r.

 

Chodzi o zwiększenie wśród obywateli wiedzy na temat unijnych projektów, a dzięki temu lepsze zrozumienie funkcjonowania Unii Europejskiej.

Materiały informacyjne maja dotyczyć polityki spójności, czyli działań, polegających na wyrównywaniu różnić społecznych i gospodarczych pomiędzy poszczególnymi regionami w państwach członkowskich UE.

Cele przedsięwzięcia:

  • promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE,
  • zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE – w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców,
  • upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości,
  • zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcami mogą być m.in.: organizacje medialne i agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe), organizacje non-profit, instytucje edukacyjne, uniwersytety i ośrodki badań naukowych, a także organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne), które nie są instytucjami zarządzającymi programów unijnych.

Składane wnioski powinny przede wszystkim odnosić się do wkładu polityki spójności w realizację najważniejszych priorytetów UE i państw członkowskich. Wśród nich wymienia się m.in.:

  • tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy oraz poprawę jakości życia obywateli,
  • przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochronę środowiska, rozwój badań naukowych i innowacji,
  • zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE.

Przy tworzeniu i rozpowszechnianiu informacji Komisja Europejska zapewnia poszanowanie całkowitej niezależności redakcyjnej zaangażowanych podmiotów.

 

Do kiedy można złożyć wniosek?

Termin składania wniosków upływa 16 października 2017 r. O wynikach ich oceny wnioskodawcy zostaną poinformowani w styczniu 2018 r. Miesiąc później przewiduje się podpisanie umów o udzielenie dotacji.

Budżet przewidziany na współfinansowanie działań informacyjnych szacuje się na 4 mln euro. Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 tys. euro, przy czym nie może przekroczyć 500 tys. euro.

Orientacyjny czas trwania prowadzonych działań informacyjnych powinien wynosić 12 miesięcy, tj. rozpocząć się 1 lutego 2018 r. i zakończyć 31 stycznia 2019 r.

Formularze wniosku oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.