Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Herb i logo województwa

Herb i logo województwa

Herb i logo województwa

Województwo pomorskie posługuje się dwoma głównymi znakami graficznymi: herbem oraz znakiem promocyjnym. Oba elementy są wykorzystywane m.in. w materiałach promocyjnych i oficjalnych dokumentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

          

 

 

 

Zgody na używanie herbu województwa udziela marszałek województwa pomorskiego.
Sprawami związanymi z wydawaniem zgody na wykorzystanie herbu oraz znaku promocyjnego zajmuje się
Kancelaria Marszałka Województwa, e-mail: promocja@pomorskie.eu.