Środowisko
Gdzie na Pomorzu jest najlepsze powietrze? Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Słupsku

Gdzie na Pomorzu jest najlepsze powietrze? Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Słupsku

Ratusz w Słupsku nocą. Fot. źródło: https://www.facebook.com/MiastoSlupsk
06.12.2020
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
06.12.2020

Dbanie o jakość powietrza poprzez m.in. zachęcanie słupszczan do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, a także wymiana autobusów na nowoczesny tabor, przyczyniły się do poprawy jego stanu. Mieszkańcy mogą oddychać czystszym niż jeszcze rok temu powietrzem, które ma wpływ na stan ich zdrowia.

Dobrą jakość powietrza w Słupsku pokazują zamontowane w różnych miejscach np. w okolicach ratusza i w parku wyświetlacze.

Lepiej niż w poprzednich latach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziło badanie Miasto z klimatem – Lider w kategorii – edycja 2020. Wśród miast poniżej 100 tys. mieszkańców wyróżniono Słupsk. Do oceny posłużono się danymi z Inspekcji Ochrony Środowiska. Brano pod uwagę dwa wskaźniki – stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu. W porównaniu z danymi z 2018 r. i 2019 r. w Słupsku nastąpiła poprawa o 50 proc.

Po pierwsze – edukacja ekologiczna

Od kilkunastu lat Słupsk edukuje i wspiera finansowo mieszkańców, którzy decydują się na wymianę źródeł ciepła w mieszkaniach i domach na bardziej ekologicznie. Dzięki temu powietrze w mieście jest czystsze i zdrowsze. Dla przykładu tylko w 2020 r. na takie działania urząd przeznaczył 340 tys. zł. Z pomocy skorzystało 86 gospodarstw domowych.

Po drugie – zagospodarowanie przestrzenne

Przygotowane plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniają tzw. korytarze powietrzne, które zapewniające odpowiednią wentylację w mieście. Ponadto, na mniejsze zanieczyszczenie powietrza wpływa i ekologiczny tabor w komunikacji miejskiej. Dzięki nowoczesnym autobusom miasto jest dobrze skomunikowane. Dlatego mieszkańcy, zamiast korzystać z samochodów emitujących spliny, chętnie wybierają transport publiczny.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.