Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/07/DSC_0219.png Węzeł integracyjny w Starogardzie Gdańskim – Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2019

Gdzie jest najlepsza przestrzeń publiczna w regionie? Przed nami kolejna edycja prestiżowego konkursu

Węzeł integracyjny w Starogardzie Gdańskim – Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2019. Fot. ze zbiorów PBPR
19.07.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
19.07.2021

W tym roku już po raz piętnasty zorganizowany zostanie konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego. W tej edycji przy ocenie realizowanych przedsięwzięć zwracana będzie szczególna uwaga na ich ważną rolę w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu. Zgłoszenia będą przyjmowane od 2 sierpnia do 17 września 2021 r.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Pomorskiego, natomiast patronat nad nim objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Czym jest dobra przestrzeń publiczna?

Celem konkursu jest promocja dobrych wzorców i praktyk w zakresie kształtowania ładu przestrzennego naszego regionu. Są w nim oceniane szczególności ogólnodostępne place i ulice, osie i ciągi widokowe oraz panoramy miejscowości, tereny nadwodne, parki, tereny spacerowe, plaże i inne miejsca, które tworzą dobrą przestrzeń publiczną miasta lub wsi. Równie ważne są też przedsięwzięcia dotyczące terenów zdegradowanych, które przeznaczone zostały dla celów publicznych.

– Dobra przestrzeń publiczna to miejsce otwarte i ogólnodostępne, z preferencją ruchu pieszego lub przeznaczone wyłącznie dla pieszych. To również miejsce, które ze względu na położenie w strukturze miejscowości odgrywa istotną rolę w życiu lokalnej społeczności. Uwzględnia bowiem potrzeby jej członków w różnym wieku, o różnym stopniu sprawności fizycznej i różnych zainteresowaniach – mówi Konrad Młynarczyk z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, sekretarz konkursu.

Oprócz kryteriów odnoszących się do estetyki czy funkcjonalności realizowanych przedsięwzięć, w tym roku w konkursie podkreślono też ich ważną rolę w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych oraz wspomaganiu procesów adaptacji do zmian klimatu miast i obszarów wiejskich.

Jak można dokonać zgłoszenia?

Do konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia, które zostały oddane do użytku pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 31 grudnia 2020 r. oraz nie brały udziału w poprzedniej jego edycji.

Zgłoszeń mogą dokonywać: organy wykonawcze gmin i powiatów (oraz ich związków) z terenu województwa pomorskiego, organizacje samorządów zawodowych lub stowarzyszenia architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa czy architektów krajobrazu, podmioty z sektora prywatnego realizujące zadania związane z tworzeniem ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, jak również inne instytucje lub organizacje realizujące zadania publiczne związane z tematyką konkursu.

Od 2 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego dostępny będzie interaktywny formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
z dopiskiem: Konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021”.

Termin składania zgłoszeń upływa 17 września 2021 r. W przypadku dokumentów nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Kiedy poznamy wyniki konkursu?

Rozstrzygnięcie nastąpi do 22 października, natomiast zwycięzców poznamy do 30 listopada 2021 r. W ramach konkursu przyznane zostaną: Nagroda główna Marszałka Województwa Pomorskiego dla Najlepszej Przestrzeni Publicznej, a ponadto wyróżnienia dla gmin za realizację najlepszych przedsięwzięć na terenie miast oraz obszarach wiejskich.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.