Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Forum Wojewódzkich Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi [MATERIAŁY]

Forum Wojewódzkich Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi [MATERIAŁY]

Materiały do pobrania

  1. Doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi na przykładzie RPO WP 2014-2020
  2. Możliwości finansowania organizacji pozarządowych – aktualne i planowane konkursy 2019-2020
  3. Systemowe wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
  4. Pomorski Model Pełnomocnika – wyzwania w kontekście nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027
  5. Współpraca międzysektorowa, jako narzędzie dla skutecznego wdrażania polityk Unii Europejskiej
  6. Wyzwania demograficzne i ekonomiczne stojące przed polskimi regionami
  7. Gdański Model Integracji Imigrantów oraz pomorskie prace nad integracją

Poniżej linki do wykorzystania: