Gospodarka
Uczestnicy konferencji siedzą na krzesłach

Forum Inicjowania Rozwoju po raz dziewiąty. Największa na Pomorzu konferencja o współpracy

Forum Inicjowania Rozwoju w 2019 roku. Fot. Renata Dąbrowska / facebook.com / UPFundation
18.11.2020
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
AUTOR
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
18.11.2020

We wtorek, 24 listopada w formule online spotkają się uczestnicy Forum Inicjowania Rozwoju. Przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i samorządów będą rozmawiać o współpracy, odpowiedzialnym działaniu i najlepszych inicjatywach społecznych. Wśród gości m.in. Adam Bodnar, Kamil Wyszkowski i Piotr Voelkel.

Cały czas można rejestrować się na konferencję na stronie organizatora UP Fundation (do soboty, 21 listopada).

 

Zrównoważony rozwój i partnerstwa

Tegoroczne spotkania odbędą się pod wspólnym tytułem „Jak? Być i działać razem”. Będzie dziesięć sesji networkingowych, które poruszą temat części wyzwań zrównoważonego rozwoju, określonych przez ONZ. Będą to m.in. działania na rzecz klimatu, dobre zdrowie i jakość życia, zrównoważone miasta i społeczności oraz mniej nierówności. Na forum wystąpią Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji, Kamil Wyszkowski , prezes UN Global Compact Network Poland, oraz Piotr Voelkel, założyciel Grupy Kapitałowej VOX i SWPS. Natomiast w grupach uczestnicy wymienią się dobrymi praktykami w zakresie współpracy międzysektorowej, promowania społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Będą też wirtualne targi, w czasie których zaprezentują się partnerzy forum oraz pomorskie podmioty ekonomii społecznej

Forum Inicjowania Rozwoju jest otwarte dla wszystkich. Jednak, aby wziąć w nim udział, należy wcześniej się zarejestrować na stronie organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do soboty, 21 listopada.

Element dekoracyjny

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.