Gospodarka
Uczestnicy konferencji siedzą na krzesłach

Forum Inicjowania Rozwoju po raz dziewiąty. Największa na Pomorzu konferencja o współpracy

Forum Inicjowania Rozwoju w 2019 roku. Fot. Renata Dąbrowska / facebook.com / UPFundation

We wtorek, 24 listopada w formule online spotkają się uczestnicy Forum Inicjowania Rozwoju. Przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i samorządów będą rozmawiać o współpracy, odpowiedzialnym działaniu i najlepszych inicjatywach społecznych. Wśród gości m.in. Adam Bodnar, Kamil Wyszkowski i Piotr Voelkel.

Cały czas można rejestrować się na konferencję na stronie organizatora UP Fundation (do soboty, 21 listopada).

 

Zrównoważony rozwój i partnerstwa

Tegoroczne spotkania odbędą się pod wspólnym tytułem „Jak? Być i działać razem”. Będzie dziesięć sesji networkingowych, które poruszą temat części wyzwań zrównoważonego rozwoju, określonych przez ONZ. Będą to m.in. działania na rzecz klimatu, dobre zdrowie i jakość życia, zrównoważone miasta i społeczności oraz mniej nierówności. Na forum wystąpią Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji, Kamil Wyszkowski , prezes UN Global Compact Network Poland, oraz Piotr Voelkel, założyciel Grupy Kapitałowej VOX i SWPS. Natomiast w grupach uczestnicy wymienią się dobrymi praktykami w zakresie współpracy międzysektorowej, promowania społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Będą też wirtualne targi, w czasie których zaprezentują się partnerzy forum oraz pomorskie podmioty ekonomii społecznej

Forum Inicjowania Rozwoju jest otwarte dla wszystkich. Jednak, aby wziąć w nim udział, należy wcześniej się zarejestrować na stronie organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do soboty, 21 listopada.

Element dekoracyjny

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.