Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Formularz zgłaszania projektów do 13 edycji konkursu: “Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2018”

Formularz zgłaszania projektów do 13 edycji konkursu: “Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2018”

Formularz zgłaszania projektów do 13 edycji konkursu: "Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2018"

Sięgnij do Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 2018 oraz regulaminu:

Uchwała ZWP w sprawie NPP 2018 Załącznik do Uchwały ZWP nr 618/336/18

 

Zgodnie z regulaminem konkursu:

  1. Podmiot zgłaszający dostarczy wyrażoną pisemną zgodą autora projektu na udostępnienie i publikację danych osobowych w ramach konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2018 oraz oświadczenie podmiotu zgłaszającego o treści „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu udziału w konkursie NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2018.”
  2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie załączonych materiałów w celach promocyjnych Województwa Pomorskiego.
  3. Administratorem danych zebranych podczas rekrutacji jest Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; info@pomorskie.eu .
  4. Dane osobowe uczestników będących osobami fizycznymi są przetwarzane w celu realizacji Konkursu.
  5. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa.
  6. Dane osobowe wystawców będą przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia.
  7. Uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.