Praca
tablica na urzędzie pracy w gdańsku

Firmy wznawiają działalność, ale bezrobocie rośnie. Szacunkowe dane z rynku pracy za sierpień

Fot. Aleksandra Chalińska
09.09.2020
Natalia  Kłopotek-Główczewska
Natalia
Kłopotek-Główczewska
AUTOR
Natalia  Kłopotek-Główczewska
Natalia
Kłopotek-Główczewska
09.09.2020

W sierpniu przedsiębiorcy, którzy z powodu pandemii koronawirusa musieli spowolnić lub zaprzestać produkcji, powoli wznawiają działalność. Mimo to, w województwie pomorskim odnotowano spory, w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, wzrost liczby osób bezrobotnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przygotował szacunkowe dane dotyczące rynku pracy w Pomorskiem za sierpień 2020.

 

Zmiany spowodowane pandemią

Po, odnotowanym w lipcu 2020 r., niewielkim spadku stopy bezrobocia w województwie pomorskim, w sierpniu nastąpił jej delikatny wzrost o 1,2 proc. tj. o 626 osób. Co oznacza, że z końcem sierpnia w rejestrach pozostawało 52,9 tys. osób bezrobotnych i chociaż liczba ta jest niewiele wyższa niż w lipcu (52,4 tys.), to w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku bezrobotnych na Pomorzu jest aż o prawe 1/3 więcej.

Stopa bezrobocia w województwie pomorskim

oprac. wup w gdńsku

– Choć w sierpniu pracodawcy nadal nie ograniczali znacząco zatrudnienia, to często nie decydowali się również na zwiększanie etatów w swoich przedsiębiorstwach – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Gdańsku. – Ponadto, co jest dość niepokojące, część osób na skutek pandemii przeszła do populacji biernych zawodowo. Zjawisko to było widoczne szczególnie wśród kobiet, które ze względu na pandemię koronawirusa częściowo się zdezaktywizowały z powodów rodzinnych, w tym związanych z opieką nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki – dodaje Żmudzińska.

 

Koniec sezonu to mniej ofert pracy

W sierpniu natomiast zmniejszyła się liczba ofert pracy. Spowodowane jest to m.in. końcem sezonu letniego i tym samem brakiem zapotrzebowania na pracowników sezonowych. W porównaniu do lipca br. wystąpił spadek o 0,9 tys. ofert, tj. o 12,2 proc. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, nie wynika to jedynie z zakończenia się popytu na usługi turystyczne, ale także z obawy przed drugą falą pandemii. Może to spowodować wstrzymanie naborów nowych pracowników, a także zwolnienia i likwidację stanowisk pracy.

W sierpniu zgłoszono zamiar zwolnienia aż 151 pracowników w województwie pomorskim ( w ramach zwolnień grupowych). To o 49 osób więcej niż w lipcu i o 100 osób więcej niż w czerwcu tego roku. Jednak liczba ta jest znacznie mniejsza w porównaniu z danymi za maj (308 osób) i kwiecień (693 osoby). Od początku lockdownu w województwie pomorskim odnotowano łącznie aż 1305 zgłoszeń zwolnień grupowych.

bezrobotni w województwie pomorskim

Oprac. WUP w Gdańsku

Fachowcy z zagranicy wciąż potrzebni

Zbliżająca się jesień i zima zwykle przynoszą pogorszenie wskaźników na pomorskim rynku pracy. Jednak w tym roku trudno jest przewidzieć, co będzie się działo, gdy lato skończy się  na dobre a sytuacja będzie bardzo mocno uzależniona od rozwoju epidemii w kraju. Co ważne, jak na razie nie zmienił się popyt na pracowników z zagranicy. W sierpniu 2020 r. pomorscy pracodawcy złożyli aż 11,7 tys. zgłoszeń o zatrudnianiu pracownika zza granicy. To nie tak dużo jak w lipcu, kiedy odnotowano ich rekordową liczbę – 13,8 tys., ale więcej niż średnio miesięcznie w ubiegłym roku. Najliczniejszą grupą obcokrajowców szukających zatrudnienia w województwie pomorskim są pracownicy z Ukrainy.

Cudzoziemcy zatrudniani w Polsce

Oprac. WUP w Gdańsku

Więcej informacji znajduje się na stronie Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

 

Zobacz również

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.