Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/05/fotobueno_LOCAL_TRENDS_SOPOT_03-04-2023_2605-2.jpg Finanse samorządów i nie tylko. Samorządowy Kongres Finansowy Local Trends startuje w Sopocie

Finanse samorządów i nie tylko. Samorządowy Kongres Finansowy Local Trends startuje w Sopocie

Samorządowy Kongres Finansowy 2023. Fot. mat. organizatora/fotobueno
10.05.2024
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
10.05.2024

Na dwa dni Sopot stanie się centrum dyskusji o tym co istotne dla samorządów. Eksperci, przedstawiciele samorządów, władzy centralnej, naukowcy i ludzie biznesu będą dyskutować np. o nowych technologiach, zmianach klimatycznych czy obronie cywilnej. Samorządowy Kongres Finansowy Local Trends rozpoczyna się już 13 maja 2024 r.

Partnerem strategicznym wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Warto pamiętać, że kongres obędzie się kilka dni po zaprzysiężeniu nowych władz samorządowych, wybranych w wyborach 9 i 23 maja 2024 r.

Samorządowy Kongres Finansowy

Jest to coroczne wydarzenie, na które przybywają przedstawiciele rządu, samorządów, kręgów biznesowych czy naukowych. Local Trends od początku jest przedsięwzięciem z wizją długofalowego, i konsekwentnie realizowanego projektu, którego celem jest merytoryczna dyskusja ponad podziałami. To również okazja do wzmocnienia głosu gmin, powiatów, miast czy województw w debacie o rozwoju i otoczeniu społeczno-gospodarczym.

– Pamiętajmy, że to samorządy są blisko mieszkańców i ich potrzeb, dlatego tak ważne jest aby podatki wypracowane przez lokalne firmy „zostawały” w regionie i były konsumowane na potrzeby jego mieszkańców, a podejmowane w sposób odpowiedzialny decyzje były zgodne z interesami społeczności lokalnej. To „lokalność” jest esencją demokracji, a świadomie ukierunkowany rozwój regionu przekłada się na rozwój kraju – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Gospodarzami SKF jest Sopot oraz Poznań, a partnerem strategicznym jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Przewodnim tematem tegorocznej edycji jest samodzielność finansowa.

Sopockie rozmowy o przyszłości

Program Kongresu jest niezwykle bogaty. W tematykę obrad wprowadzą uczestników europoseł Janusz Lewandowski, który przedstawi przyszłość europejskiej polityki spójności, a nad priorytetami dla samodzielności samorządów skupi się Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Pierwszego dnia przewidziane są cztery sesje plenarne. W pierwszej, poświęconej perspektywom samodzielności finansowej samorządów oraz nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej weźmie udział marszałek Mieczysław Struk.

– Pomimo umiejętnego korzystania z dobrodziejstw demokracji, reformy samorządowej czy akcesji Polski do Unii, w ostatnich latach obserwowaliśmy proces ubezwłasnowolnienia samorządów, którego celem było centralne sterowania finansami JST. Dlatego jedną z najpilniejszych potrzeb wywołaną m.in. skutkami reform podatkowych Polskiego Ładu jest wzmocnienie autonomii finansowej samorządów – podkreśla marszałek województwa.

Kolejne sesje poświęcone będą np. rozwojowi aglomeracji, czy zwiększaniu potencjału inwestycyjnego. Samorząd województwa pomorskiego będzie również gospodarzem sesji, której tematem będzie transport metropolitalny i jego wpływ na rozwój gospodarczy. W drugim dniu Kongresu uczestnicy pochylą się nad takimi kwestiami jak np. zmiany podatkowe czy relacje rząd-samorząd. Oczywiście wspomniane tematy to tylko niewielki procent tego, co będzie się działo podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends 2024. Szczegółowy program znajduje się na stronie Localtrends.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.