Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/05/banner-gcc6e19d9c_1920.jpg Europejczyk, Polak i Pomorzanin w 2004 r. i 18 lat później. Dzień Europy [INFOGRAFIKA]

Europejczyk, Polak i Pomorzanin w 2004 r. i 18 lat później. Dzień Europy [INFOGRAFIKA]

Fot. Pixabay.com
08.05.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
08.05.2022

Z okazji Dnia Europy, przypadającego 9 maja, Urząd Statystyczny w Gdańsku opublikował infografikę zawierającą ciekawe dane. Według nich po wstąpieniu w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej sytuacja w Polsce i na Pomorzu bardzo się poprawiła. Jesteśmy bogatsi, lepiej wykształceni i żyjemy dłużej. Co jeszcze mówią liczby?

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Ilu nas jest?

W 27 krajach Unii Europejskiej w 2021 r. mieszkało 447,2 mln obywateli. To o 14,4 mln więcej niż w 2004 r., kiedy Polska przystępowała do wspólnoty. Dla porównania w naszym kraju mieszka 37,8 mln ludzi, czyli o 400 tys. mniej niż 18 lat temu. Województwo pomorskie zamieszkuje 2,3 mln, czyli o 100 tys. więcej niż w 2004 r. Wzrosła też gęstość zaludnienia. W 2004 r. km kw. zamieszkiwało 105,3 obywateli UE, a w 2019 r. już 109. Porównując z danymi z Polski (2004 r. – 122,1, a w 2019 r. – 123,6) to na Pomorzu gęstość zaludnienia wzrosła aż o 10,8 osoby (2004 r. – 119,8, 2019 r. – 130,6).

Żyjemy dłużej

O 2 lata wzrosła przecięta długość życia mieszkańców wspólnoty europejskiej (2004 r. – 78,3 lata, 2020 r. – 80,4 lata). Dla porównania Polacy żyją (76,5 w 2020 r.) o 1,6 roku dłużej niż w 2004 r. (74,9), a Pomorzenie żyją o 1,8 roku dłużej (2004 r. – 75,4, a w 2020 r. – 77,2). Biorąc pod uwagę liczbę kobiet na 100 mężczyzn (współczynnik feminizacji) w 2004 r. w Polsce (106,6), a w 2021 r. (106,7), jak i w naszym regionie (105,4 –2004 r., 105,6 –2020 r.) współczynnik ten nieznacznie wzrósł. Z kolei ogólnie w krajach unijnych obniżył się z 105,4 do 104,6. Co ciekawe, na przestrzeni 18 lat wzrósł współczynnik dzietności (liczba urodzonych dzieci przypadająca na 1 kobietę w wieku rozrodczym). Na Pomorzu w 2019 r. wyniósł 1,62 w porównaniu z 2004 r. kiedy wynosił 1,33. Zwiększył się też w Polsce (2004 r. – 1,23, 2019 r. – 1,44) i w krajach UE (2004 r. – 1,46, 2019 r. – 1,53). Warto podkreślić, że o zastępowalności pokoleń mówimy, gdy wynosi on powyżej 2,1.

Unijny, polski i pomorski rynek pracy

O ponad 5 proc. wzrósł współczynnik aktywności zawodowej obywateli UE. Natomiast w przypadku mieszkańców naszego regionu w 2021 r. był on o 12,2 proc., a w kraju o 9,1 proc. wyższy.  Co ważne, zdecydowanie poprawiła się sytuacja na rynku pracy. W krajach unijnych stopa bezrobocia zmalała o 3 proc. czyli z 10 (2004 r.) do 7 proc. (2021 r.). Dużo większy spadek był zauważalny w Polsce (2004 r. – 19,1 proc., 2021 r.  – 3,4 proc.), a jeszcze większy na Pomorzu (2004 r. – 19,8 proc., 2021r. – 2,3 proc.). Być może taka sytuacja spowodowana jest wzrostem odsetka ludności, którzy mają ukończone studia wyższe oraz spadkiem osób nieuczących się. W 2021 r. wśród osób w wieku 25-64 lata dyplom miało 37,55 proc. obywateli UE, w tym Polaków (ponad 38 proc.) i Pomorzan (ponad 39 proc.). W wieku 15-24 lata nie uczyło się i nie pracowało Pomorzan (prawie 8 proc.), Polaków (ponad 11 proc.) obywateli unijnych (prawie11 proc.). W przypadku naszego regionu było to spadek o prawie połowę.

Wzrasta PKB

W ciągu 18 lat wzrósł produkt krajowy brutto wyrażony w euro. Dla Polski w 2004 r. wyniósł 5400, a w 2020 r. już 13 700, dla Pomorza odpowiednio 5300 i 13 tys. euro. W przypadku krajów UE był trochę mniejszy wzrost z 21 200 do 29 900 euro. Zdecydowanie wzrosły też liczba osób pracujących w działalności badawczej i rozwojowej. W przypadku Polski był to ponad dwukrotny, a Pomorza prawie trzykrotny wzrost.

Historia święta

Dzień Europy to święto europejskich państw, które obchodzone jest 5 lub 9 maja. W krajach, które są członkami Rady Europy, ale nie są członkami Unii Europejskiej, obchodzony jest 5 maja. Natomiast w państwach UE obchodzi się go 9 maja. Święto jest związane z ustanowieniem Rady Europy, które nastąpiło 5 maja 1949 r. Celebrowane jest od 1964  r. 5 maja to Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. Z kolei 9 maja został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana, przez Roberta Schumana 9 maja 1950 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.