Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

ERASMUS PLUS – zasięg terytorialny i partnerstwo

ERASMUS PLUS – zasięg terytorialny i partnerstwo

ERASMUS PLUS - zasięg terytorialny i partnerstwo

ZASIĘG TERYTORIALNY:

  • Państwa członkowskie, państwa przystęujące, kandydujące i potencjalni kandydaci
  • Państwa EFTA będące członkami EOG
  • Państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa

POTENCJALNI WNIOSKODAWCY:

  • Osoby indywidualni (studenci, wykładowcy, stażyści)
  • Uczelnie wyższe, szkoły
  • Ośrodki analityczne
  • Instytucje badawcze