Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
ERASMUS PLUS – zasięg terytorialny i partnerstwo

ERASMUS PLUS – zasięg terytorialny i partnerstwo

ERASMUS PLUS - zasięg terytorialny i partnerstwo

ZASIĘG TERYTORIALNY:

  • Państwa członkowskie, państwa przystęujące, kandydujące i potencjalni kandydaci
  • Państwa EFTA będące członkami EOG
  • Państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa

POTENCJALNI WNIOSKODAWCY:

  • Osoby indywidualni (studenci, wykładowcy, stażyści)
  • Uczelnie wyższe, szkoły
  • Ośrodki analityczne
  • Instytucje badawcze
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.