Elektrownia jądrowa
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/05/346003024_209273388538510_5066262338230466886_n-1.jpg Elektrownia jądrowa na Pomorzu. Memorandum pomorskich samorządowców przekazane premierowi RP

Elektrownia jądrowa na Pomorzu. Memorandum pomorskich samorządowców przekazane premierowi RP

Fot. mat. UMWP
10.05.2023
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
10.05.2023

26 pomorskich samorządów – samorząd województwa, 3 powiaty oraz 22 gminy wspólnie opracowało memorandum w sprawie rządowego programu dla powiatu lęborskiego, wejherowskiego i puckiego w związku z planowaną budową elektrowni jądrowej. Wzywają w nim premiera Mateusza Morawieckiego do pilnego rozpoczęcia kompleksowego dialogu na temat przygotowania procesu inwestycyjnego związanego z pierwszą w Polsce elektrownią jądrową.

O przekazaniu memorandum rządowi samorządowcy poinformowali 10 maja 2023 r. podczas specjalnej konferencji prasowej w Wejherowie.

Elektrownia jądrowa na Pomorzu

Pomorskie samorządy od lat konsekwentnie i z dużą otwartością podchodziły do perspektywy nowych inwestycji energetycznych w naszym regionie. Respektują też wyłączność kompetencji Rządu RP zarówno w kształtowaniu polityki energetycznej państwa, jak i podejmowaniu decyzji w zakresie strategicznych inwestycji. Jednak z uwagi na fakt, iż budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce będzie ogromnym wyzwaniem infrastrukturalnym i logistycznym, skala tych przedsięwzięć – ich oddziaływanie, ingerencja w przestrzeń oraz wpływ na sposób funkcjonowania lokalnych społeczności – będą bezprecedensowe.

Potrzeby rządowy program strategiczny

Trwający od kilkunastu lat i planowany na kolejne minimum 12 lat proces przygotowań i budowy elektrowni jądrowej stanowi niezmiernie istotne wyzwanie dla gmin, powiatów i całego województwa. Konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy dotychczasową atrakcyjnością osiedleńczą czy turystyczną a przekształceniami związanymi z budową i eksploatacją siłowni.

– W celu zniwelowania negatywnych konsekwencji wynikających z trwających działań, jak również z opóźnieniami należy przyjąć Strategiczny Program Rządowy, który byłby komplementarny do planowanego przez rząd programu wsparcia finansowego tylko dla inwestycji infrastrukturalnych planowanych wprost na potrzeby elektrowni jądrowej – podkreślali samorządowcy.

Ponadto, w ramach programu byłyby koordynowane i wspierane działania związane z rozwojem i wykorzystaniem infrastruktury samorządowej, niezbędnej do funkcjonowania lokalnych społeczności w cieniu trwającej budowy elektrowni. I o takim właśnie programie mówią pomorscy samorządowcy w podpisanym memorandum.

Do trzech razy sztuka

Przekazane premierowi Mateuszowi Morawieckiemu memorandum to już trzeci tego typu dokument.

– To nasza trzecia próba zwrócenia uwagi na szereg działań w regionie, które są konieczne dla sprawnej realizacji budowy elektrowni – mówił podczas konferencji prasowej Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Poprzednie memoranda zostały przekazane w 2016 i wiosną 2022 r. Niestety nie było na nie odpowiedzi.

– Do trzech razy sztuka. Dziś wspólnie przekazujemy ten dokument na ręce premiera i wzywamy Mateusza Morawieckiego do rozpoczęcia kompleksowego dialogu. Oczekujemy, że tym razem zostaniemy potraktowani poważnie – dodał marszałek.

Pod dokumentem oprócz marszałka województwa pomorskiego podpisali się wójtowie gmin: Łęczyce, Luzino, Choczewo, Linia, Wejherowo, Szemud, Gniewino, Krokowa, Kosakowo, Puck, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Jastarnia, prezydenci i burmistrzowie z: Rumi, Wejherowa, Redy, Pucka, Władysławowa, Helu, Łeba, Cewice, Lębork oraz starości Pucka, Wejherowa, Lęborka

Pięć działów

Działania, o których mowa w memorandum podzielono na pięć działów. Są to: dostępność drogowa, rozwój gospodarczy, edukacja i rozwój zasobów ludzkich, warunki życia i atrakcyjność osiedleńcza oraz infrastruktura elektroenergetyczna. Cześć dotycząca infrastruktury transportowej szczegółowo opisuje sieć drogową regionu i wskazuje, które trasy powinny zostać zmodernizowane lub wręcz wybudowane od podstaw. Wskazane są również niezbędne inwestycje w sieć kolejową. Z kolei w dziale poświęconemu rozwojowi gospodarczemu samorządowcy wskazują na konieczność np. stworzenia i wypromowania z otoczeniu elektrowni nowych produktów turystycznych takich jak drogi rowerowe. W memorandum zwraca się również uwagę na kwestie edukacyjne.

– Konieczny jest kompleksowy program szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie energetyki jądrowej, a także włączenie samorządowych instytucji w proces podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w tym zakresie. Trzeba też opracować i wdrożyć system edukacji i badań na poziomie akademickim, a programu studiów powinny uwzględniać zagadnienia „jądrowe” – czytamy w memorandum.

Niezmiernie ważne jest zapewnienie warunków życia oraz atrakcyjności osiedleńczej. Trzeba pamiętać, że budowa elektrowni jądrowej może wiązać się z koniecznością wysiedlenia mieszkańców.

– W ramach specjalnego funduszu kompensacyjno-odtworzeniowego należy zapewnić dedykowane środki dla społeczności lokalnej zamieszkującej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji na zmianę miejsca zamieszkania – piszą w dokumencie samorządowcy.

Wreszcie niezbędna jest budowa całego systemu przesyłania energii. Nowe linie energetyczne nie powinny kolidować z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.