Praca
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/04/firmbee-com-SpVHcbuKi6E-unsplash-scaled.jpg Dzień Walki z Bezrobociem. Co o sytuacji na rynku pracy mówią dane statystyczne?

Dzień Walki z Bezrobociem. Co o sytuacji na rynku pracy mówią dane statystyczne?

Fot. Firmbee.com

W województwie pomorskim jest już ponad 56 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy. Liczba ta zaczęła rosnąć w ubiegłym roku, kiedy część Pomorzan straciła zatrudnienie w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Obecnie stopa bezrobocia w regionie wynosi 5,9 proc. i jest niższa o 0,3 proc. w stosunku do średniej krajowej (dane na koniec grudnia 2020 roku).

W niedzielę, 11 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień Walki z Bezrobociem. Z tej okazji Urząd Statystyczny w Gdańsku – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych przygotował specjalną infografikę o rynku pracy w regionie.

Bezrobotne kobiety w większości

Bezrobocie na Pomorzu zmniejszało się stale od 2012. W ciągu ośmiu lat z ponad 13 proc. spadło do nieco ponad 4 proc. Korzystaną dla pracowników sytuację zmieniła pandemia i kryzys gospodarczy, czego skutkiem jest wzrost liczby osób pozostających bez zatrudnienia. Większość z nich stanowią Pomorzanki (kobiety to 59,2 proc. osób pozostających bez pracy, podczas gdy średnio w Polsce odsetek ten wynosi 53,7 proc.).

element dekoracyjny

Oprac. Urząd Statyczny w Gdańsku – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych

Mimo to nadal w województwie bezrobocie jest niższe niż średnio w kraju. Lepsza sytuacja jest w pięciu województwach: wielkopolskim, śląskim, mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim.

Wśród osób pozostających bez pracy w regionie są osoby długotrwale bezrobotne, posiadające co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia, młodzi (do 25. roku życia) i nieco starsi (powyżej 50. roku życia) oraz osoby niepełnosprawne. Jak wskazują dane, odsetek osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy stale rośnie.

element dekoracyjny

Oprac. Urząd Statyczny w Gdańsku – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych

22 bezrobotnych na jedną ofertę

Średnio miesięcznie w ubiegłym roku pojawiało się ponad 2,5 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej (zgłaszanych do urzędów pracy). Oznacza to, że na jedną ofertę pracy było 22 bezrobotnych. Jednak sytuacja jest bardzo różna w poszczególnych regionach. Na przykład w Gdańsku jest najwięcej ofert pracy – aż 596, podczas gdy w Sopocie jedynie trzy. Sporą ofertę zatrudnienia znajdą bezrobotni także w powiatach: tczewskim, kwidzyńskim, wejherowskim i w Gdyni. Mniej propozycji jest w powiatach: kartuski, lęborskim, sztumskim i malborskim.

element dekoracyjny

Urząd Statyczny w Gdańsku – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych

Z czego korzystają bezrobotni?

W regionie prowadzony jest szereg działań dla osób pozostających bez pracy. Najczęściej korzystają oni z możliwości odbywania stażu, zatrudniani są przy pracach interwencyjnych i przy robotach publicznych. Wykonują też prace społecznie użyteczne. Są również takie osoby, które szkolą się i uzupełniają kwalifikacje. Łącznie na te cele w 2020 roku z Funduszu Pracy przeznaczono ponad 1,2 mld zł.

element dekoracyjny

Oprac. Urząd Statyczny w Gdańsku – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych

Specjalny program dla ponad 660 osób bezrobotnych w regionie przygotował Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy ze wszystkimi pomorskimi powiatowymi urzędami pracy. To Praca dla Pomorzan, czyli szkolenia, staże, doradztwo, a nawet refundacja kosztów dojazdów do pracy. Więcej o programie oraz o innych możliwych formach wsparcia na stronie WUP w Gdańsku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.