Praca
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/04/dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash-scaled.jpg Praca dla Pomorzan. Rusza specjalny program dla szukających pracy

Praca dla Pomorzan. Rusza specjalny program dla szukających pracy

Fot. Dyan Gillis / unsplash.com

Prawie 700 Pomorzan będzie mogło skorzystać z warsztatów, doradztwa i wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia lub w budowaniu nowej ścieżki kariery. Będzie też specjalny moduł dla osób, które straciły pracę przez pandemię koronawirusa. Program poprowadzą wszystkie powiatowe urzędy pracy w województwie pomorskim, a samorząd przeznaczył na niego sześć mln zł.

Od 2018 roku Samorząd Województwa Pomorskiego skierował na realizację Pracy dla Pomorzan łącznie 18 mln zł. Dotychczas zostało nim objętych prawie trzy tys. osób, z których niemal dwa tys. po zakończeniu udziału w programie znalazło pracę albo założyło własną działalność gospodarczą. Średnia efektywność zatrudnieniowa we wszystkich dotychczasowych edycjach programu wyniosła 77 proc.

Szansa mimo trudnych czasów

Udział w programie Praca dla Pomorzan jest szansą na podniesienie kompetencji, zdobycie doświadczenia zawodowego i znalezienia pracy. Dla uczestników przygotowano szkolenia, warsztaty, płatne staże, a nawet refundację dojazdów do pracy. Osoby, które chcą rozwijać własny biznes, mogą korzystać z dotacji na założenie działalności gospodarczej. W tegorocznej edycji dodano moduł specjalny dla osób, które straciły zatrudnienie z powodu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Priorytetem programu jest to, by takie osoby możliwie najkrócej pozostały bez pracy.

Uczestnikami programu mogą zostać w szczególności bezrobotni w wieku 30-50 lat, pochodzący z obszarów wiejskich, bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

element dekoracyjny

Dostępny w każdym pomorskim powiecie

Program obejmuje całe województwo pomorskie. Jego koordynacją zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, który na bieżąco współpracuje z powiatowymi urzędami pracy, dostosowując działania programu do aktualnych potrzeb. Samorząd Województwa Pomorskiego na realizację Pracy dla Pomorzan przeznaczył w tym roku sześć mln zł.

 – Ostatnie miesiące były szczególnie trudne dla pomorskich pracodawców i ich pracowników. Trudno oszacować, jak długo wszyscy będziemy odczuwać skutki pandemii, dlatego tak ważne jest, by w tym czasie wspierać pracodawców i mieszkańców regionu poszukujących pracy – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Program Praca dla Pomorzan od kilku lat jest z powodzeniem realizowany w naszym regionie i przynosi wymierne efekty. Dzięki niemu powstaje wiele nowych miejsc pracy, a te już istniejące zyskują pracowników o wyższych kwalifikacjach. Dlatego Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję, aby również w tym roku przekazać powiatowym urzędom pracy środki na realizację programu – tłumaczy Struk.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.