Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Spada liczba dzieci

Od kilku lat w województwie pomorskim zmniejsza się liczba dzieci. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. na Pomorzu mieszkało dokładnie 391 901 dzieci w wieku do lat 14, to aż o 2667 mniej niż w 2021 r. Warto zauważyć, że więcej jest chłopców (51,4 proc.) niż dziewczynek (48,6 proc.). Dzieci stanowią prawie 17 proc. wszystkich mieszkańców regionu. Z danych wynika, że więcej małych obywateli, bo 55,2 proc. mieszka w miastach niż na wsiach (44,8 proc.). To o 2,4 proc. mniej niż w roku poprzednim.

Powiat kartuski wciąż z największą liczbą dzieci

Od wielu lat Sierakowice słyną z największej dzietności w Polsce. Najwięcej dzieci do 14 lat mieszka w powiecie kartuskim (22,8 proc.), a najmniej w Sopocie i Słupsku (11-13,5 proc.). Stosunkowo dużo dzieci jest także w powiatach: wejherowskim, gdańskim i kościerskim (18,6-21 proc.). W naszym regionie przeważają chłopcy w wieku 13 i 14 lat (14,7 tys.) i 13-letnie dziewczynki (14 tys.). Maluchów poniżej 1.r.ż. jest najmniej. W tej grupie chłopców jest 10,5 tys. a dziewczynek 10,1 tys.

Od żłobka do podstawówki

Na Pomorzu w roku szkolnym 2021/2022 funkcjonowało 767 szkół podstawowych, czyli o 5 więcej niż rok wcześniej, w tym 50 specjalnych (o 2 więcej w 2020/2021). Uczyło się w nich prawie 207 tys. dzieci, w tym prawie 3,1 tys. uczęszczało do szkół specjalnych. Z myślą o dzieciach młodszych działa 1518 przedszkoli, to o 20 więcej niż w poprzednimi roku. Uczęszcza do nich 97 581 dzieci (o 3806 dzieci więcej niż w roku 2020/2021). Natomiast dla maluchów do 3 r.ż. najwięcej miejsc przygotowano w żłobkach (11 336, tzn. o 1359 miejsc więcej niż rok wcześniej), zaś najmniej w klubach dziecięcych (2412, tzn. o 34 miejsca więcej). W województwie jest 271 żłóbków (o 22 więcej) i 119 klubów dziecięcych (tyle samo, co w poprzednim roku), do których chodzi 16 417 dzieci (prawie 900 więcej).

O święcie

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1954 r. Chodziło o upowszechnianie praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Obchodzony jest od 1955 r. w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce świętujemy 1 czerwca.