Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/12/IMG_20211217_153259-scaled.jpg Dodatkowe 7,4 mln zł dotacji dla diecezji pelplińskiej. Wsparcie dla projektu termomodernizacyjnego

Dodatkowe 7,4 mln zł dotacji dla diecezji pelplińskiej. Wsparcie dla projektu termomodernizacyjnego

Marszałek Mieczysław Struk oraz biskup pelpliński Ryszard Kasyna z symbolicznym czekiem informującym o wartości dodatkowego dofinansowania projektu termomodernizacyjnego. Fot. Marcin Szumny
17.12.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
17.12.2021

Projekt dotyczący modernizacji energetycznej kolejnych czterech budynków wchodzących w skład zabytkowego zespołu pocystersko-katedralnego w Pelplinie otrzyma dodatkowe 7,4 mln zł dotacji z Unii Europejskiej. Aneks do umowy podpisali 17 grudnia 2021 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz biskup pelpliński Ryszard Kasyna.

Podczas uroczystości marszałek Mieczysław Struk wręczył także symboliczny czek z informacją o wartości dodatkowego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Drugi etap termomodernizacji

Przedsięwzięcie stanowi drugi etap modernizacji energetycznej obiektów należących do diecezji pelplińskiej. W ramach pierwszego etapu, również dofinansowanego z RPO WP 2014-2020, termomodernizacją objętych zostało dziewięć budynków, w tym bazylika katedralna.

Obecny projekt będzie realizowany do końca grudnia 2022 r. Obejmie trzy budynki Wyższego Seminarium Duchownego oraz budynek liceum Collegium Marianum. Wśród zaplanowanych działań wymienić można m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, modernizację okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie instalacji sanitarnych oraz instalacji grzewczej (źródła ciepła dla ogrzewania podłogowego, ciepłej wody użytkowej) i wentylacyjnej, a także modernizację oświetlenia.

W ramach podpisanego aneksu diecezja pelplińska otrzyma dodatkowe środki w wysokości 7,4 mln zł. Dzięki temu dofinansowanie projektu z unijnej dotacji zwiększy się do 34,3 mln zł. Całkowita jego wartość to 50,9 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.