Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/03/euro-banknotes-4073891_1920.jpg Dlaczego warto inwestować w firmę? Jak inwestycje przekładają się na wyniki w przyszłości?

Dlaczego warto inwestować w firmę? Jak inwestycje przekładają się na wyniki w przyszłości?

Fot. pixabay.com
02.08.2022
Redakcja

Redakcja
AUTOR
Redakcja

Redakcja
02.08.2022

W obecnych czasach zmiany zachodzą w mgnieniu oka. Jednostki, które nie lokują przynajmniej części kapitału w unowocześnianie używanych zasobów i technologii, pozwalających na szybkie dostosowanie do aktualnych trendów, rewolucji technologicznej i otoczenia, zostają z tyłu. Takie historie nie dotyczą tylko wielkich firm. Brak inwestycji w rozwój powoduje upadki w sektorze mniejszych przedsiębiorstw. Pytanie brzmi: w co inwestować, żeby utrzymać się na rynku i jak zdobyć na to środki?

Prawdopodobnie każdy słyszał o historii upadku wielkich spółek, takich jak Kodak, czy Nokia. Dlaczego niegdysiejsi giganci w swojej branży są już niewidoczni? Odpowiedź jest oczywista – przedsiębiorstwa, które nie adaptują się wystarczająco szybko do zmieniającej się rzeczywistości, są natychmiast wyprzedzane przez konkurencję. Liczne raporty organizacji badających spółki i ich innowacyjność nie pozostawiają wątpliwości. Według samych przedsiębiorców przeznaczanie środków na konsekwentny rozwój firmy zdecydowanie zwiększa konkurencyjność, daje możliwość poszerzenia rynku docelowego, a mądre inwestycje pozwalają na znaczną redukcję kosztów działalności.

O możliwościach pozyskania finansowania na wsparcie dla przedsiębiorców i jego zakresie w województwie pomorskim rozmawiamy z Mikołajem Szyszkowskim z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jakie kierunki obierają firmy w zakresie inwestowania w rozwój?

Przede wszystkim zauważamy trendy związane z ekologią i wdrażaniem nowych technologii. Ostatnie lata pokazują nam również, że organizacje muszą coraz szybciej dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości. Wiąże się to na przykład z umożliwieniem pracownikom wykonywania obowiązków bez konieczności kontaktu bezpośredniego z interesariuszami. Organizacje też coraz częściej kładą nacisk na wprowadzenie lub usprawnienie świadczenia usług online. W ostatnich latach klienci stali się bardzo świadomymi użytkownikami rynku. Z tego powodu ważnym kierunkiem są różne działania CSR-owe.

Brzmi jak duże wyzwanie.

To prawda. Procent firm, które przeznaczają część swoich funduszy na inwestycje jest nadal stosunkowo  niewielki. Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać przede wszystkim w niepewności przedsiębiorców i niechęci do podejmowania ryzyka w trudnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie czy pandemią. Innymi czynnikami są też skomplikowane regulacje prawne, brak środków własnych lub czynniki zewnętrzne, które widać przez pryzmat sytuacji za naszą wschodnią granicą.

Jakie korzyści płyną z inwestowania w rozwój?

Wszystko zależy od rodzaju działalności. Przedsiębiorstwo, któremu zależy na utrzymaniu swojej reputacji, może cieszyć się wysokiej jakości produktami finalnymi dzięki konsekwentnej modernizacji środków produkcyjnych. Inne korzyści to obniżenie kosztów działalności dzięki usprawnieniu różnych procesów, ułatwienie w ekspansji rynków i powiększenie grup docelowych, czy zwiększenie portfolio produktowego. Nie można zapomnieć o tym, by dbać o swoich pracowników. Wszelka infrastruktura i inwestycje związane z polepszeniem dobrostanu pracowników  mogą wyjść firmie tylko na dobre.

Ale jak zdobyć niezbędne finansowanie, gdy nie posiada się wystarczająco dużo środków własnych?

Z pomocą przychodzi Zarząd Województwa Pomorskiego, włączając do wdrażanej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferty wsparcia dla mikro i małych firm, nową pożyczkę inwestycyjną. Pożyczka Inwestycyjna II przeznaczona jest na finansowanie inwestycji realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego. Można dzięki niej uzyskać do 500 tysięcy złotych na maksymalnie siedem lat, bez dodatkowych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą. Dodatkowo, możliwe jest finansowanie kapitału obrotowego, bezpośrednio związanego z finansowanym  przedsięwzięciem rozwojowym, do wysokości 25 procent środków pożyczki.

Pożyczka Inwestycyjna II realizowana jest w ramach projektu „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Na tym wsparcie się nie kończy. Przedsiębiorcy z województwa pomorskiego mają do wyboru szeroki wachlarz innych produktów, m.in. poręczenie do miliona złotych, pożyczkę rewitalizacyjną czy wejście kapitałowe.

W co zainwestować kapitał, żeby mieć szansę na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa?

Pieniądze pochodzące z Pożyczki Inwestycyjnej II można przeznaczyć na finansowanie wydatków mających na celu poprawę potencjału konkurencyjnego, zdolność do rozszerzenia profilu działalności o nowe produkty lub usługi, zwiększenie produktywności, czy dostosowanie firmy do warunków pracy do ograniczonych kontaktów bezpośrednich.

Mówiąc bardziej szczegółowo, można zainwestować na przykład w uruchomienie nowych stanowisk pracy, modernizację istniejących środków produkcji lub wdrożenie nowych rozwiązań. Pieniądze można przeznaczyć na implementację oprogramowania informatycznego, innowacji technologicznych i organizacyjnych. Można wzmocnić lub uruchomić świadczenie usług online, czy dostosować miejsce pracy do możliwości pracy zdalnej. Jeżeli posiadamy nieprzystosowane pomieszczenia, które są w stanie być przeznaczone na działalność, również możemy wykorzystać środki na ich adaptację.

Czy przeznaczanie takich środków jest ryzykowne?

Inwestycje zawsze obarczone są pewnym ryzykiem. Jednakże przy umiejętności mądrego wydatkowania pieniędzy, , uprzednio analizując aktualną i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa i rynku jest duża szansa, że będzie to opłacalne i przełoży się na zdobycie przewagi konkurencyjnej. W dłuższej perspektywie, udane inwestycje stają się filarem działalności i jej wyróżnikiem.

Dziękuję za rozmowę.

Szczegóły dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.