Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
COSME – kwalifikowalność kosztów

COSME – kwalifikowalność kosztów

COSME - kwalifikowalność kosztów

W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań:

1. Poprawa dostępu do rynków dzięki usługom Enterprise Network:

  • Usługi informacyjne nt. prawa UE oraz udziału w programach unijnych.
  • Wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych w UE oraz poza nią.
  • Doradztwo w zakresie możliwości finansowania.
  • Wsparcie transferu innowacji i technologii.
  • Zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską ws. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

2. Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania.

3. Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw przez:

  • Identyfikację i rozpowszechnianie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
  • Wsparcie poszczególnych sektorów, szczególnie turystyki.

4. Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.