Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
COSME – budżet

COSME – budżet

COSME - budżet

Budżet całkowity – 2,3 mld EUR

Dostępne Środki – (wg stanu na 6 listopada 2017 r.) 319 mln EUR

Środki pozyskane przez beneficjentów polskich:

 • 13,5 mln EUR – wyłącznie projekty grantowe
 • 457 mln EUR – instrumenty finansowe

Środki pozyskane przez beneficjentów pomorskich:

 • 5,5 mln EUR – wyłącznie projekty grantowe

 • 26 mln EUR – instrumenty finansowe

Rodzaje finansowania w programie:

 • Instrument gwarancji kredytowych
 • Instrument kapitałowy

Zasięg terytorialny:

 • Państwa członkowskie UE
 • Kraje przynależące do EFTA będące członkami EOG
 • Kraje przystępujące, kandydujące i potencjalni kandydaci do UE

Potencjalni beneficjenci programu:

 • Przyszli i obecni przedsiębiorcy (zwłaszcza MŚP)
 • Administracja publiczna

Minimalne wymogi przy projektach:

Wymogi są opisane w poszczególnych zaproszeniach do składania wniosków

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.