Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
CEF – wykorzystanie środków

CEF – wykorzystanie środków

CEF - wykorzystanie środków

(na podstawie zawartych umów)

Polska (wg stanu na grudzień 2017r.) – liczba projektów 59, udział procentowy 15, pozyskane dofinansowanie 4,99 mld EUR

Pomorskie (wg stanu na lipiec 2018r.) – pozyskane dofinansowanie 430 mln EUR

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.