Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/10/PCR-nagroda-1-scaled.jpg Bezpieczny Szpital Przyszłości. Które pomorskie placówki nagrodzono i wyróżniono?

Bezpieczny Szpital Przyszłości. Które pomorskie placówki nagrodzono i wyróżniono?

Pracownicy Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. Fot. materiał prasowy szpitala
05.10.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
05.10.2023

Laureatami konkursu zostały Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz -Kosko w Sopocie, Powiatowe Centrum Zdrowia Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku oraz Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie. Ponadto, wśród finalistów znalazły się Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku oraz Copernicus Podmiot Leczniczy. Przyznano też indywidualną nagrodę specjalną. Kto ją otrzymał?

Konkurs był organizowany już po raz szósty. Wręczenie nagród odbyło się w Warszawie 5 października 2023 r.

Za nowe inicjatywy

Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje to konkurs, który promuje: osoby, organizacje pozarządowe, firmy i szpitale, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się w krzewieniu nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.

– Konkurs jest okazją dla szpitali, organizacji, samorządów i firm zajmujących się zdrowiem oraz ochroną środowiska, by pokazać pozytywne przykłady działań – mówił Marcin Malinowski, partner zarządzający w Idea Trade, który od 2015 r. organizuje konkurs  – Wspólnie prezentujemy i promujemy ludzi oraz zespoły, którym „chce się chcieć” – dodał Malinowski.

Laureatów wybiera kapituła, do której należą osoby, dla których ważna jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Przewodniczącym kapituły jest dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

– Spośród siedmiu kategorii konkursu, moim zdaniem, największe znaczenie mają kwestie bezpieczeństwa pacjentów i redukcji zdarzeń niepożądanych, a szczególnie zakażeń szpitalnych – wyjaśniał dr n. med. Marek Tombarkiewicz.

Laureaci i finaliści z Pomorza

Jak przyznali organizatorzy, tegoroczna rywalizacja była bardzo zacięta.  najwięcej laureatów było wśród szpitali z województwa mazowieckiego. A kto się wyróżnił z naszego regionu? Trzecie miejsce spośród wszystkich szpitali w Polsce w kategorii Innowacyjny szpital – zarządzanie uzyskało Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie za Przełomowe zwiększenie dostępności mieszkańców Polski północnej do zabiegów reumatoortopedii oraz poprawę efektywności leczenia, z naciskiem na nowoczesną chirurgię jednego dnia. Szóstą lokatę w tej kategorii zajął Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie za Nowoczesne zarządzanie komunikacją i triage pacjenta poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jednym z finalistów w tej kategorii było Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku za Płatne staże w UCK dla studentów Wydziału Pielęgniarstwa GUMed.
Z kolei trzecie miejsce w kategorii Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług zdobył Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku za Stworzenie jedynego w regionie nowoczesnego ośrodka kompleksowego leczenia pacjentów chorych na mukowiscydozę. Jednym z finalistów w tej kategorii było Powiatowe Centrum Zdrowia Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku za Wpływ logistyki wewnętrznej na bezpieczeństwo, jakość i organizację pracy w PCZ w Malborku na przykładzie poczty pneumatycznej.
Piąte miejsce w kategorii Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników przypadło Powiatowemu Centrum Zdrowia Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku za Zachowaj zdrowie na dłużej – kompleksowy program mający na celu zmniejszenie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego wśród pracowników PCZ, a szóste – Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Korczaka w Słupsku za Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.
Jednym z finalistów w kategorii Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych został Copernicus za Prawidłową higienę rąk jako trwały element profilaktyki rozprzestrzeniania drobnoustrojów w środowisku szpitalnym.

Nagrody specjalne dla wybitnych

W tym roku przyznano także dwie Kryształowe Nagrody Specjalne. Jedną z nich otrzymał Dariusz Kostrzewa, prezes spółki Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku. W uzasadnieniu napisano: „W uznaniu skuteczności w restrukturyzacji gdańskich szpitali i ośrodków zdrowia w nowoczesny organizm, diagnozujący, leczący i rehabilitujący pacjentów na Pomorzu, zapewniający najwyższy poziom wiedzy merytorycznej kadry oraz najnowocześniejszy sprzęt medyczny, w 10. rocznicę objęcia stanowiska prezesa Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku”.

Drugą kryształową nagrodę zdobyła mgr Krystyna Płukis, dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.