Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
ARCHIWUM ZSS 2017

ARCHIWUM ZSS 2017

ARCHIWUM ZSS 2017

Grudzień 2017

Informacja ZSS – 20.12.2017

Prezentacja ZSS – 20.12.2017

Raport OECD

Ranking Regionów

Listopad 2017

Informacja ZSS – 15.11.2017

Prezentacja – postęp realizacji przesięwzięć strategicznych

Październik 2017

Informacja ZSS – 18.10.2017

Prezentacja – Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy

Wrzesień 2017

Informacja ZSS – 12.09.2017

Prezentacja – Plan działań w zakresie wdrożenia rekomendacji z Oceny SRWP

Sierpień 2017

Informacja ZSS – 16.08.2017

Informacja – certyfikacja i wdrażanie RPO – 16.08.2017

Prezentacja – postęp realizacji przedsięwzięć strategicznych – 16.08.2017

Pomorskie Samorządowe Centrum Kompetencji w zakresie Integracji Emigrantów – 07.08.2017

Lipiec 2017

Raport po spotkaniu ZSS z ZWP – 21.07.2017

Ocena realizacji SRWP 2020

Prezentacja – H.Halmann

Czerwiec 2017

Informacja ZSS – 21.06.2017

Prezentacja – Ocena realizacji SRWP (wstępny projekt)

Maj 2017

Informacja ZSS – 24.05.2017

Prezentacja – Postęp przedsięwzięć strategicznych

Prezentacja – Ocena realizacji SRWP z uwzględnieniem roli RPO WP 2014-2020 (Badanie ewaulacyjne)

Kwiecień 2017

Informacja ZSS – 20.04.2017

Marzec 2017

Informacja ZSS – 15.03.2017

Luty 2017

Informacja ZSS – 15.02.2017

Plan Działań PSME na rok 2017

Prezentacja – Badanie ruchu rowerowego

Projekt Stanowiska ZWP w renegocjacjach KT (kultura)

Projekt zmiany Strategii ZIT

Styczeń 2017

Informacja ZSS – 18.01.2017

Prezentacja RPS PP – 18.01.20017

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.