Dofinansowania
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/09/IMG_0981.jpg Aplikacja dla seniorów, warsztaty dla rodzin i wsparcie przedszkoli. 3,5 mln zł na usługi społeczne

Aplikacja dla seniorów, warsztaty dla rodzin i wsparcie przedszkoli. 3,5 mln zł na usługi społeczne

Fot. Aleksander Olszak
15.09.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
15.09.2022

Dzięki prawie 3,5 mln zł wsparcia ze środków Unii Europejskiej rozwijane będzie wsparcie m.in. dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla seniorów i rodzin. W ramach dofinansowania kolejnych projektów, powstaną również nowe miejsca w przedszkolu.

Umowy na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektów rozwoju usług społecznych podpisali 15 września 2022 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz przedstawiciele fundacji, samorządów i beneficjentów.

Siedem umów

Jakie projekty będą realizowane dzięki unijnemu wsparciu? Na przykład dzięki projektowi Stowarzyszenia Integracja na Plus rodziny osób niepełnosprawne ze Skarszew i Starogardu Gdańskiego uzyskają wsparcie oraz usługi asystenckie i terapeutyczne. Z kolei Gdańska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego w Gdyni i Sztumie prowadzić będzie warsztaty i korepetycje dla dzieci z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. W dwóch placówkach wsparcia dziennego będzie ono realizowane w ramach tzw. pracy podwórkowej. Z kolei w Gdańsku realizowane będą szkolenia dla rodzin sprawujących pieczę zastępczą.

– Chcemy zbudować nowy model wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach projektu prowadzony będzie m.in. punkt wsparcia dla rodzin sprawujących PZ – wyjaśniała Marianna Sitek-Wróblewska z Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych.

Warto również wspomnieć o projekcie Fundacji Progresja. W Słupsku i powiecie słupskim seniorzy będą mogli korzystać z inteligentnego asystenta. To specjalna aplikacja połączona z czujnikami gazu, czadu czy upadku zainstalowanymi w ich domu. Dzięki temu można stale monitorować stan podopiecznych.

 

Bajowy dworek

Jedna umów dotyczyła dofinansowania rozwoju edukacji przedszkolnej. Dzięki ponad 731 tys. zł. w Wejherowie powstaną dodatkowe miejsce wychowania przedszkolnego.

– To nasz pierwszy projekt, który realizujemy dzięki unijnemu wsparciu. Mam nadzieję, że wszystko się uda, a nagrodą będzie uśmiech dzieci w naszym przedszkolu – mówiła Iwona Chodorowska z przedszkola Bajkowy Dworek.

Dla młodych wychowanków punktu przedszkolnego przygotowana zostanie bogata oferta dodatkowych zajęć. Chodzi np. o zajęcia matematyczne, przyrodnicze czy z robotyki, a dla dzieci z niepełnosprawnościami prowadzone będą zajęcia indywidualne. Wsparcie uzyska łącznie 60 dzieciaków oraz 5 nauczycieli.

Miliony złotych

Łącznie wartość dofinansowania przekazanego beneficjentom na podstawie podpisanych 15 września 2022 r. to około 3,5 mln zł. Warto również dodać, że samorząd województwa pomorskiego od lat konsekwentnie wspiera rozwój usług społecznych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 podpisanych zostało dotychczas 108 umów o wartości około 284 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.