Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/10/IMG_2538-scaled.jpg Apel o wzmocnienie roli samorządów. O czym jeszcze dyskutowali radni?

Apel o wzmocnienie roli samorządów. O czym jeszcze dyskutowali radni?

Fot. Jacek Sowa
30.10.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
30.10.2023

Radni poruszyli kwestie m.in. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej gminom oraz debatowali nad zmianami budżetowymi. Zatwierdzili też skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego II kadencji.

Sesja odbyła się 30 października 2023 r. W sesji LVIII uczestniczyła też część parlamentarzystów-elektów

Apel o wzmocnienie roli samorządów

Przewodniczący klubu radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Jerzy Kozdroń podziękował za tak liczny udział w wyborach parlamentarnych zwłaszcza ludzi młodych. Przypomniał, że inauguracja nowej kadencji parlamentu odbędzie się w czasie trwania obchodów 25-lecia pierwszych wyborów do sejmików województw i samorządów regionalnych. Następnie odczytał stanowisko, z którego wynika z niego, że:

„samorząd terytorialny stanowi zasadniczą podstawę ustroju demokratycznego i powinien być wyposażony w uprawnienia do skutecznego zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na własną odpowiedzialność i w interesie mieszkańców”.

Kozdroń podkreślił, że przez ostatnie lata samorządy terytorialne były ostoją i szkołą demokracji oraz motorem modernizacji kraju. Zaznaczył, że radni województwa domagają się od nowego parlamentu i przyszłego rządu wzmocnienia uprawnień oraz finansów samorządów. Chodzi o to, aby przekazać samorządom szereg kompetencji instytucji centralnych. Jerzy Kozdroń zaapelował do pomorskich posłów i senatorów, aby zaangażowali się w parlamencie w prace mające na celu wzmocnienie roli samorządów.

– Przywołujemy także słowa Pawła Adamowicza, który przed laty pisał, że: „do naprawy demokracji potrzebni są zaangażowani obywatele, którzy nie są jednodniowymi suwerenami, ale sprawują kontrolę nad rządzącymi w sposób ciągły i systematyczny” – zakończył Kozdroń.

Po wysłuchaniu stanowiska głos zabrał Aleksander Kozicki z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radni PiS zgodzili się co do pierwszej części wystąpienia, w której podziękowano za udział w wyborach. Natomiast sprzeciwili się wzmocnieniu uprawnień i finansów samorządów, bo to decentralizacja państwa polskiego. Zdaniem Aleksandra Kozickiego przekazanie kompetencji do Brukseli i urzędów centralnych do samorządów to demontaż państwa polskiego znany z XX w. Następnie głos zabrał Piotr Zwara z klubu Dla Pomorza. Odnosząc się do projektu uchwały, poparł wzmocnienie roli samorządów terytorialnych. Głos zabrał też poseł-elekt Jacek Karnowski, który wyraził wdzięczność za tę uchwałę.

Za przyjęciem stanowiska było 21 radnych, 8 było jego przeciwnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Trochę konkretów

Podczas sesji radni zatwierdzili też wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego województwa pomorskiego za rok 2023 i 2024. Przyjęli kilka uchwał na rzecz gmin i powiatów. Na przykład powiatowi wejherowskiemu udzielili dotacji na realizację zadań w ciągu drogi powiatowej nr 1489G, a także przekazali dokumentację projektową dotyczącą Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 218 (budowa chodnika w Bojanie). Ponadto, powierzyli gminie Miastko przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 206 (budowa drogi dla pieszych i rowerów). Radni zdecydowali o zmianach w budżecie województwa na 2023 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego.

Znamy młodzieżowych radnych

W uchwale z września dokonano zmian. Przyjęto skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego II kadencji, w którym zasiada 33 młodych ludzi. Młodzieżowymi radnymi zostali:

 • Aleksandra Abraham,
 • Łukasz Chełminiak,
 • Kuba Dymowski,
 • Jakub Gajda,
 • Jan Wojciech Górecki,
 • Kacper Wacław Hajduk,
 • Antoni Hinc,
 • Kamila Jamrowska,
 • Nina Katka,
 • Olivier Kopciewicz,
 • Daria Maria Kowalska,
 • Sandra Krawczyk,
 • Szymon Artur Kwidziński,
 • Oskar Lewczuk,
 • Amelia Zuzanna Łaszewska,
 • Iwo Miśkowiak,
 • Piotr Perzyński,
 • Paweł Pestka,
 • Łukasz Antoni Radko,
 • Jakub Bogdan Reszczyński,
 • Karol Ignacy Roman,
 • Maria Rutkowska,
 • Jakub Sałek,
 • Stanisław Sobiech,
 • Weronika Sokalska,
 • Oskar Nikodem Stabno,
 • Jan Franciszek Sulżycki,
 • Maciej Konrad Świderski,
 • Barbara Warembier,
 • Paweł Wroński,
 • Miłosz Zblewski,
 • Hanna Justyna Zelewska,
 • Julia Daria Ziółkowska.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.