Uroczyste otwarcie oddziału z udziałem marszałka Mieczysława Struka i członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszki Kapały-Sokalskiej odbyło się 18 grudnia, a umowę na dofinansowanie inwestycji podpisano 20 kwietnia 2023 r.

Zupełnie nowy oddział

Dotychczas Oddział Alergologii, immunologii i chorób płuc znajdował się w dwóch budynkach, z których każdy ma ponad 100 lat. Teraz jest w jednym budynku nr 4. W czasie prac zmieniono układ pomieszczeń. W wyniku remontu powstało m.in.: pięć izolatek dla pacjentów, cztery sale chorych, trzy sale jednodniowe. W sumie są 23 łóżka dla pacjentów. Utworzono też: cztery gabinety lekarskie, trzy gabinety zabiegowe oraz trzy gabinety w ramach Pracowni badań czynnościowych. Przebudowano także m.in. instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Dodatkowo wybudowano m.in. klimatyzację, instalację gazów medycznych, oświetlenia ogólnego i awaryjnego oraz oddymiania klatek schodowych. Budynek został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez zamontowanie windy. Ponadto, kupiono nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny m.in.: aparaty USG, RTG i EKG, pompy infuzyjne, pulsoksymetry inhalatory.

– Remont Oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc to największa inwestycja od chwili powstania Szpitala Dziecięcego Polanki – mówił marszałek Mieczysław Struk. – To historyczny moment, z którego jako władze województwa bardzo się cieszymy. Dzięki tym zmianom szpital może diagnozować i hospitalizować większą liczbę pacjentów na najwyższym światowym poziomi. A wszystko w prawie siedem miesięcy po podpisaniu umowy na dofinansowanie modernizacji i doposażenie – dodał marszałek.

Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska zauważyła, że po remoncie oddział zyskał zupełnie nowe oblicze, gdyż poza przebudową kupiono nowoczesne wyposażenie medyczne i niemedyczne.

– Nasi mali pacjenci, zwłaszcza ci, których terapia i rehabilitacja trwa dłużej, z pewnością odczują zmianę na lepsze w postaci bardziej komfortowych przestrzeni do diagnostyki i leczenia. Modernizacja wymiernie poprawiła też warunki pobytu osób z zaburzeniami immunologicznymi – wyjaśniła Kapała-Sokalska.

W sumie inwestycja kosztowała prawie 21 mln zł, w tym 16,3 mln zł pochodziło z funduszy europejskich, 4,4 mln zł z budżetu województwa, a szpital dołożył 230 tys. zł.

Kto skorzysta?

Z wyremontowanego oddziału skorzystają młodzi Pomorzanie głównie z chorobami alergicznymi, immunologicznymi, pneumonologicznymi, w tym z zakażeniami dróg oddechowych oraz ich opiekunowie.

– Zrealizowana właśnie inwestycja pozwoli na skrócenie czasu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej poprzez przeniesienie ciężaru z pełnej hospitalizacji szpitalnej na hospitalizację jednodniową, co znacznie przyspieszy proces leczenia. Nowy oddział będzie zajmować się też szeroko rozumianą diagnostyką chorób płuc u dzieci – zaznacza prezes Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku Małgorzata Paszkowicz.

Warto dodać, że w Pracowni badań czynnościowych będą wykonywane badania oceniające stan płuc.

– Chodzi m.in. o: spirometrię, bodypletyzmografię (badanie czynności płuc, które pozwala na ocenę całkowitej ilości powietrza zawartej w płucach – przyp. red.), dyfuzję DLCO (współczynnik transferu płucnego dla tlenku węgla, który służy do oceny funkcji bariery pęcherzykowo-włośniczkowej – przyp. red.) oraz oscylometrię impulsową (pozwala na ocenę drobnoustrojowej patologii dróg oddechowych, a także na wykrycie zmian czynnościowych układu oddechowego – przyp. red.) – wyjaśnia rzecznik szpitala Jarosław Cejrowski.

Jedyny taki szpital na Pomorzu

Szpital Dziecięcy Polanki jest jedyną w województwie pomorskim wielospecjalistyczną placówką o profilu pediatrycznym. W szpitalu diagnozowane i leczone są niemowlęta, dzieci i młodzież do 18. roku życia. Placówka specjalizuje się w chorobach wieku dziecięcego, głównie o podłożu pneumonologicznym, alergologicznym i immunologicznym.

– Nasze województwo jest w krajowej czołówce pod względem liczby hospitalizacji pacjentów na oddziałach alergologicznych dla dzieci, w których leczeni są mali pacjenci z astmą, zapaleniem skóry, chorobami nosa i zatok, a także zapalaniem płuc – informuje Małgorzata Paszkowicz.

Rocznie placówka udziela świadczeń dla ponad 30 tys. pacjentów.

Inwestycje na Polankach

Przypomnijmy, że w latach 2018-2022 samorząd województwa pomorskiego przekazał szpitalowi ponad 7,6 mln zł. Dzięki tej kwocie z Oddziału pediatrycznego wydzielono pododdział leczenia mukowiscydozy. Ponadto, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT) został przeniesiony w miejsce Poradni rehabilitacyjnej, a ta poradnia została przeniesiona w miejsce OAiIT. Dobudowano zewnętrzne wejście do budynku wraz z podjazdem dla wózków. Kupiono m.in.: respiratory, myjki dezynfektory, analizator tlenku azotu, ergospirometr, spirometry, pulsoksymetry, klimatyzatory, meble oraz utworzono zapasowe źródło wody. Samorząd przekazał też środki na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Pawilonu nr 4, gdzie znajduje się OAIiChP.