Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/05/Grafiki-do-newslettera_konferencja-20-lat-w-UE-min.png 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Czy Pomorskie wykorzystało swoją szansę?

20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Czy Pomorskie wykorzystało swoją szansę?

Mat. prasowy UMWP
16.05.2024
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
16.05.2024

W środę, 29 maja 2024 r. w Gdańsku odbędzie się konferencja podsumowująca 20 lat Pomorza w Unii Europejskiej. Co w tym czasie udało się zrealizować i jakie wyzwania stoją jeszcze przed naszym regionem? O tym dyskutować będą politycy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy.

Od 1 maja 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Od 20 lat nasz kraj jest częścią wspólnoty, która opiera się na wartościach, takich jak: demokracja, wolność, równość oraz poszanowanie praw i godności każdego człowieka. Wspólnoty, dzięki której obywatele mają prawo do swobodnego przemieszczania się, pobytu i pracy na terytorium innych państw członkowskich. Obecność w zjednoczonej Europie to także okres dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz realizacji wielu strategicznych inwestycji przy wsparciu funduszy europejskich.

– Od przystąpienia do Unii Europejskiej województwo pomorskie pozyskało ponad 59 mld zł, dzięki którym zrealizowano ponad 40 tys. projektów. To przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową, szpitale czy instytucje kultury, ale też wiele programów edukacyjnych i społecznych np. wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – przypomina marszałek Mieczysław Struk.

Rozmowy o przyszłości zjednoczonej Europy

Konferencja 20 lat Pomorza w Unii Europejskiej zorganizowana zostanie 29 maja 2024 r. w sali koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. W wydarzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, uczelni oraz przedsiębiorcy.

– Pragniemy zaprezentować efekty wykorzystania funduszy europejskich na Pomorzu na przestrzeni minionego dwudziestolecia, a także porozmawiać o nowych priorytetach wspólnoty oraz celach polityki spójności po 2027 r. – informuje Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W programie konferencji znajdą się m.in. wystąpienia marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz Adama Mikołajczyka, dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, który odpowie na pytanie, czy Pomorskie wykorzystało swoją szansę z obecności Polski w UE. Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej omówią priorytetowe obszary inwestowania środków z polityki spójności i Krajowego Planu Odbudowy, a także realizowane i planowane inwestycje na Pomorzu. Natomiast europoseł Janusz Lewandowski przedstawi założenia unijnego budżetu po 2027 r. w kontekście m.in. bezpieczeństwa oraz rozszerzenia UE o nowe kraje członkowskie, w tym Ukrainę.

Przewidziano również trzy panele dyskusyjne poświęcone reformom i inwestycjom przewidzianym w KPO, włączeniu społecznemu w unijnych projektach oraz innowacjom i wsparciu przedsiębiorstw w kontekście transformacji energetycznej.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie do 24 maja 2024 r. elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika będzie wiadomość wysłana na adres e-mail podany przy rejestracji.

.

Konferencja 20 lat Pomorza w Unii Europejskiej

  • 29 maja 2024 r., środa, godz. 10.00-14.00
  • Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
  • ul. Ołowianka 1, Gdańsk

Szczegółowe informacja o konferencji dostępne są na stronie internetowej Fundusze Europejskie dla Pomorza.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.