Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Termomodernizacja
20.08 – Zakończył się pierwszy etap wielkiej termomodernizacji na Pomorzu

20.08 – Zakończył się pierwszy etap wielkiej termomodernizacji na Pomorzu

20.08 - Zakończył się pierwszy etap wielkiej termomodernizacji na Pomorzu

Zakończył się pierwszy etap wielkiej termomodernizacji na Pomorzu

Łącznie 21 budynków jednostek samorządu województwa pomorskiego poddano termomodernizacji. Teraz są bardziej ekologiczne, a rachunki za ogrzewanie i energię będą niższe średnio o 35%.

W pierwszym etapie projektu do przeprowadzenia termomodernizacji wybrano budynki, należące do dziewięciu jednostek samorządu województwa. Były to między innymi: budynki szkolne Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku, Gdańsku i Gdyni, budynki administracyjne oraz socjalno-biurowe Zarządu Dróg Wojewódzkich czy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Modernizacji poddano elewacje, wymieniono okna i drzwi. Projekty zakładały także wymianę instalacji ciepłej wody. Zamontowano również kotły na biomasę. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych lub odnawialnych źródeł energii zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza (zmniejszenie emisji o ponad 600 ton równoważnika CO2 rocznie).

Koszt całego projektu wynosi ponad 15 mln zł. Termomodernizacja była dofinansowana ze środków unijnych. Prawie 12 mln pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wkład własny ze środków samorządu to około 3 mln zł.

Dorota Patzer

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.