Aktualności

Prawie milion złotych na ratowanie pomorskich zabytków. Dotacje otrzyma 10 projektów

Kościół św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie
Kościół św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie. Fot. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_św._Mateusza_Apostoła_w_Nowym_Stawie

Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na odnowienie ołtarzy, remont dachów i fundamentów zabytkowych kościołów. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podczas sesji 26 lutego 2018 r.

 

Wsparcie z budżetu województwa pomorskiego pozwoli na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które przede wszystkim poprawią stan zachowania cennych zabytków z Pomorza oraz zapobiegną dalszemu ich niszczeniu.

Jak poinformował marszałek Mieczysław Struk w tym roku złożonych zostało 29 wniosków o dofinansowanie. Komisja opiniująca wnioski wyłoniła 10 projektów, proponując udzielenie dotacji w 2018 r. na ich realizację w kwocie ponad 950,9 tys. zł.

Największe wsparcie otrzymają: parafia rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie na remont fundamentów kościoła oraz elewacji wieży północnej (250 tys. zł), parafia rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich na konserwację i restaurację barokowego ołtarza głównego oraz stropu (139,9 tys. zł), a także parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Rajkowach na wymianę pokrycia dachowego (129,1 tys. zł).

Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, którym w 2018 r. udzielono dotacji

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości

Aktualności