Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Raporty z realizacji regionalnych programów strategicznych

Raporty z realizacji regionalnych programów strategicznych

W dniu 13 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego zapoznał się z raportami z realizacji sześciu regionalnych programów strategicznich za rok 2016.

Raporty obejmują one trzy zasadnicze elementy:

  1. opis najważniejszych trendów społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie pomorskim od 2010 r. w obszarach tematycznych objętych RPS;
  2. opis działań prowadzonych w regionie na rzecz realizacji RPS, w tym poniesionych nakładów finansowych;
  3. wnioski z dotychczasowej realizacji RPS i rekomendacje w zakresie działań planowanych do realizacji w kolejnych latach.

Wnioski z Raportów będą stanowić podstawę przygotowania Oceny realizacji SRWP.

Do pobrania:

  1. Raport z realizacji RPS Pomorski Port Kreatywności za rok 2016
  2. Raport z realizacji RPS Pomorska Podróż za rok 2016
  3. Raport z realizacji RPS Aktywni Pomorzanie za rok 2016
  4. Raport z realizacji RPS Zdrowie dla Pomorzan za rok 2016
  5. Raport z realizacji RPS Mobilne Pomorze za rok 2016
  6. Raport z realizacji RPS Ekoefektywne Pomorze za rok 2016
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.