Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca. Wyłonienie finalistów nastąpi pod koniec września, a uroczysta gala wręczenia nagród konkursowych odbędzie się 14 października 2023 r.

Kogo można zgłaszać?

Do udziału w konkursie można wytypować nauczycieli, którzy z zaangażowaniem realizują zadania dydaktyczne i wychowawcze, wspierają innych pedagogów, a także angażują się i aktywnie działają na rzecz środowiska lokalnego.

– To dzięki konkursowi co roku mamy możliwość poznania, doceniania i promowania osiągnięć tak wielu nauczycieli z pasją i zaangażowaniem oddanych swej pracy – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Kandydatów może zgłosić: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Spośród zgłoszonych osób zostanie wyłonionych 10 finalistów, a spośród nich 5 laureatów. Jedna osoba otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza 2023 r. oraz statuetkę, a pozostali wyróżnienia. Laureaci otrzymają też nagrody pieniężne.

Jak zgłaszać?

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować i wysłać wraz z załącznikiem nr 1 na adres Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk) z dopiskiem Nauczyciel Pomorza 2023. Wnioski należy składać do 31 lipca br., o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.
Więcej informacji można uzyskać w Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel.: 58 344 01 68 lub e-mailowo: sekretariat@pbp.gda.pl lub nauczyciel.pomorza@pbp.gda.pl

Dokumenty: