Gospodarka
Materiał ilustracyjny

Znasz ciekawy projekt zrealizowany dzięki unijnym funduszom? Zgłoś go do nagrody Regio Stars

Mat. prasowe Komisji Europejskiej
23.02.2021
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
AUTOR
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
23.02.2021

Regio Stars to wyróżnienia przyznawane przez Komisję Europejską dla innowacyjnych projektów, które zmieniają życie mieszkańców regionu i rozwijają lokalne społeczności. Poszukiwane są pomysły w pięciu kategoriach. To m.in. cyfryzacja lokalnych przedsiębiorstw, ekologiczne rozwiązania dla regionów czy przeciwdziałanie dyskryminacji. W tym roku tematem specjalnym jest ekologiczna mobilność związana z Europejskim Rokiem Kolei.

Projekty zasługujące na wyróżnienie można zgłaszać do 9 maja 2021 roku. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali w grudniu 2021 roku w Dubrowniku (Chorwacja).

Projekt, który może stać się inspiracją

Nagrody Regio Stars po raz pierwszy przyznano w 2008 roku. To prestiżowe, międzynarodowe wyróżnienia, które proponują nowe podejście do rozwoju regionalnego i stają się inspiracją dla pozostałych regionów Europy. Zwycięzcy otrzymują film promocyjny o projekcie oraz puchar i certyfikat, a także płatne partnerstwo medialne warte 5 tys. euro. Nowością w 2021 roku jest to, że finaliści zostaną zaproszeni do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast organizowanego w październiku,

W tym roku projekty można zgłaszać w pięciu kategoriach, które są kluczowe dla polityki regionalnej Unii Europejskiej:

  • Inteligentna Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym,
  • Zielona Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich,
  • Sprawiedliwa Europa: wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji,
  • Zurbanizowana Europa: promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich obszarach funkcjonalnych,
  • Temat roku: zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach – Europejski Rok Kolei 2021.

Jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich w poszczególnych dziedzinach oceni zgłoszone projekty i wyłoni zwycięzców. Szczególnym wyróżnieniem jest nagroda publiczności, na którą głosować może każdy mieszkaniec Unii Europejskiej.

Jak zgłaszać?

Wnioski muszą być złożone przez kierownika projektu po uzyskaniu zgody instytucji zarządzającej funduszami unijnymi (projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny). Organizator konkursu przygotował specjalny Poradnik dla uczestników w języku angielskim, który zawiera wszystkie niezbędne informacje. Są tam nie tylko szczegółowy opis tegorocznych kategorii konkursowych oraz kryteriów kwalifikowalności i przyznawania nagród, ale również praktyczne wskazówki, które pomogą każdemu przejść przez wszystkie etapy konkursu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 maja 2021 roku przez specjalną platformę Regio Stars.


W roku 2020 roku nagrodę Regio Stars otrzymały m.in. portugalski projekt promujący technologie kosmiczne czy brytyjsko-francuski program zachęcania ludzi do zdrowej diety. Były też polskie akcenty: „Energy@school” – przedsięwzięcie dofinansowane z programu Interreg Europa Środkowa zostało zwycięzcą w kategorii: Topic of the Year: Youth empowerment for cooperation across borders – 30 years of Interreg. Natomiast „Teraz czas na zmiany” (ang. Time is now for change) z programu Interreg Litwa-Polska otrzymał Nagrodę Publiczności.

Wśród pomorskich nominacji znalazły się: projekt „Praca w grupie. Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Gdański Szlak Wodociągowy oraz budowa Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. Do tej pory jedyną pomorską nagrodę otrzymała rewitalizacja Dolnego Miasta realizowana przez Gdańsk w kategorii „CityStar – Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich” (w 2016 roku).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.