Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/02/IMG_1184-scaled.jpg Znajomość funduszy europejskich? W naszym regionie jest bardzo wysoka [RAPORT]

Znajomość funduszy europejskich? W naszym regionie jest bardzo wysoka [RAPORT]

08.02.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
08.02.2023

W 2022 r. przeprowadzone zostało badanie rozpoznawalności i wiedzy o funduszach europejskich w społeczeństwie polskim. Jego efektem jest specjalny raport przygotowany przez agencję badawczo-konsultingową. Jak wypadają w nim mieszkańcy województwa pomorskiego?

Badanie przeprowadziła agencja badawczo-konsultingowa DANAE sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego wyniki posłużą przede wszystkim do oceny podejmowanych dotychczas działań w zakresie szerzenia informacji o funduszach europejskich i zaplanowaniu kolejnych.

Pozytywne wyniki dla Pomorza

Zdecydowana większość mieszkańców Pomorza (74 proc.) popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Tak wynika z informacji zebranych w badaniu. Do najważniejszych korzyści, jakie uzyskał nasz kraj, zaliczane są: rozwój gospodarczy kraju, dostęp do środków unijnych, a także możliwość pracy za granicą i łatwego przemieszczania się pomiędzy krajami.

Mieszkańcy Pomorza częściej niż mieszkańcy pozostałych województw interesują się tematyką związaną z funduszami europejskimi. Największym zainteresowaniem cieszą się tematy dotyczące tego, na co przeznaczane są środki unijne, jak są wykorzystywane czy też w jaki sposób można się o nie ubiegać. Tylko 9 proc. mieszkańców naszego regionu przyznaje, że nie wie prawie nic o tych funduszach.

W opinii dwóch na trzech mieszkańców Pomorza, Fundusze Europejskie są dobrze wykorzystywane. Ich zdaniem dzięki dofinansowaniom z Unii Europejskiej najbardziej zyskali przedsiębiorcy, ludzie młodzi oraz samorządy. Odsetek osób, które zauważają poprawę jakości naszego życia dzięki wykorzystaniu środków unijnych, wyniósł aż 94 proc. Na pytanie o to, co te środki nam umożliwiają, mieszkańcy województwa pomorskiego wskazywali na możliwość korzystania z wielu udogodnień oraz możliwości uczenia i rozwijania się.

– Cieszę się, że nasi mieszkańcy są świadomi tego, jak bardzo zmienił się nasz region dzięki funduszom europejskim. Trudno tego nie zauważyć. Wsparcie unijne dociera do każdej gminy, a korzyści z tego płynące są odczuwalne dla mieszkańców nawet najmniejszych miejscowości – mówi Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wśród obszarów i działań, na jakie najczęściej przeznaczone są fundusze europejskie, mieszkańcy województwa pomorskiego wskazali transport, innowacyjne przedsiębiorstwa, rolnictwo oraz przystosowanie do zmian klimatu.

Na co powinny być wydawane fundusze UE?

Zdecydowana większość mieszkańców Pomorza uważa, że Fundusze Europejskie są niezbędne do dalszego rozwoju Polski, jak i województwa pomorskiego. Jednocześnie respondenci wskazali, że przede wszystkim środki unijne powinny być kierowane na rozwój infrastruktury drogowej i miejskiej oraz wsparcie opieki zdrowotnej.

Niestety, znaczny odsetek mieszkańców postrzega pozyskanie funduszy europejskich jako problematyczne. Aż 61 proc. jest zdania, że korzystanie z nich wymaga wiedzy z znajomości wielu skomplikowanych procedur. Ponad połowa badanych uważa, że do zdobycia dotacji niezbędne jest korzystanie z usług firm pośredniczących, doradczych i konsultingowych. Natomiast co trzeci sądzi, że trzeba mieć znajomości w instytucjach, które je przyznają.

Wśród osób planujących ubiegać się o dofinansowanie przeważają ci, którzy chcą starać się o dotacje dla rolników. Z kolei wśród głównych powodów nieubiegania się o dofinansowanie respondenci wymieniają brak takiej potrzeby i zainteresowania, swój wiek i brak pomysłu na dotację.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.