Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/d10f0dbf-2cb6-4564-9427-7846a35ce464.jpg Zmieniony wzór umowy w ramach PO Rybactwo i Morze

Zmieniony wzór umowy w ramach PO Rybactwo i Morze

Informujemy, że w dniu samorząd województwa otrzymał nowy wzór umowy o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 działanie 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych w ramach PO Rybactwo i Morze  Zmianą usunięto przypisu dolnego nr. 12 o treści …”Warunek utworzenia miejsca pracy jest spełniony, jeżeli ogółem zwiększy się łączna liczba pracowników zatrudnionych do dnia złożenia wniosku o płatność w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie…”.

nowy wzór umowy do pobrania