Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zmiany w podatkach

Zmiany w podatkach

Zmiany w podatkach:

 • Zaliczenie straty z 2020 roku do kosztów 2019 roku (PIT);
 • Zaliczenie straty z 2020 roku do kosztów 2019 roku (CIT);
 • Przedłużenie płatności terminu zaliczki na podatek dochodowy (PIT);
 • Przedłużenie płatności terminu zaliczki na podatek od przychodu z najmu budynków;
 • Zwolnienie ze stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów do zaliczek na podatek w 2020 r.
 • Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • Przesunięcie terminu składania nowego pliku J P K _VAT i stosowania nowej matrycy stawek VAT;
 • Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w podatkach;

Ponadto:

 • Możliwość czasowego odstąpienia przez małych podatników od opłacania zaliczek w formie uproszczonej;
 • Przedłużenie terminów dotyczących raportowania schematów podatkowych, w tym zawieszenie rozpoczętych terminów oraz cen transferowych;
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT;
 • Zwolnienie z PIT świadczeń postojowych i innych;
 • Odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej;
 •  Zaniechanie poboru odsetek;
 • Odliczanie darowizn na walkę z COVID-19 (PIT i CIT);
 • Paragon i faktura elektroniczna;
 • Podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych w PIT;
 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości;

Oraz:

 • Jednorazowa amortyzacja;
 • Ulgi B+R i IP Box;
 • Podatek handlowy;
 • Pakiet paliwowy;
 • Interpretacje podatkowe;
 • Rewizja finansowa;
 • Kandydaci na doradców;
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19;
 • Warunki spełnienia statusu podatnika w ramach podatkowej grupy kapitałowej.
 • Zwolnienie z podatku – od czynności cywilnoprawnych obrotu kryptowalutami.

 

Szczegółowe informacje nt. ww. zmian znajdują się na stronach internetowych:

Tarcza Antykryzysowa oraz uzupełnienie Tarczy Antykryzysowej;

Ochrona miejsc pracy w ramach Tarczy Finansowej

Na stronach portalu podatkowego dostępne są informacje dotyczące aktualnych zmian podatkowych, zmian w akcyzie oraz cle   wprowadzonych w związku z COVID-19. 

 

Uwaga! Zmiany w deklaracjach podatkowych

Zostały zmienione wzory: CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, CIT/IP, CIT/WW oraz dodane dwa nowe: CIT/WZ i CIT/WZG.

Rozporządzeniem z dnia 9 kwietnia 2020 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Rozporządzenie zostało opublikowane 16 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 677).

Weszło w życie 17 kwietnia 2020 r.