Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zintegrowana opieka zdrowotna – to tylko opieka medyczna czy też pomoc społeczna?

Zintegrowana opieka zdrowotna – to tylko opieka medyczna czy też pomoc społeczna?

Uczestnicy III Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna w Sali im. Lecha Bądkowskiego

Czym jest opieka koordynowana? Czy wprowadzenie sieci szpitali ułatwia ten model opieki? Jak kształcić kadrę medyczną, aby przygotować ją do pracy w zintegrowanej opiece? To tylko niektóre zagadnień, na które odpowiedzi poszukiwali uczestnicy konferencji.

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 6 grudnia 2017 r. odbyło się III Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna – czy jesteśmy gotowi do wdrożeń. Uczestniczyli w nim prezesi i dyrektorzy podmiotów leczniczych, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia nie tylko w regionie, ale i całej Polsce oraz samorządowcy. Prelegentami byli tez goście z zagranicy.

Organizatorami wydarzenia byli Departament Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych oraz Pomorskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia działając dla Pomorskiego Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej.

 

Typ opieki idealnej

Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego na rozpoczęcie konferencji mówił o konieczności współpracy wielu szczebli, w tym m.in. opieki zdrowotnej z pomocą społeczną. Zaznaczył rolę mapy potrzeb zdrowotnych oraz tego, jak istniejąca od października 2017 r. sieć szpitali ma przyczynić się do ułatwienia funkcjonowania opieki koordynowanej. Ten model opieki powinien łączyć współdziałanie personelu medycznego, niemedycznego, narzędzi IT, finansowania z pomocą społeczną.

Uczestnicy sympozjum dyskutowali podczas paneli:

  • Czy sieć szpitali prowadzi do koordynowanej opieki zintegrowanej?
  • Czy potrafimy przygotować kadry do pracy w zintegrowanej opiece?
  • Czy programy zdrowotne finansowane z funduszy europejskich dobrze służą integracji ambulatoryjnej opieki zdrowotnej?

Program

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.