Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Edukacja i sport
Zgłosiło się już ponad 200 szkół. Nauczyciele i uczniowie skorzystają z projektu Pomorska Przyjazna Szkoła Zdalna

Zgłosiło się już ponad 200 szkół. Nauczyciele i uczniowie skorzystają z projektu Pomorska Przyjazna Szkoła Zdalna

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi

Projekt edukacyjny Pomorska Przyjazna Szkoła Zdalna cieszy się dużym zainteresowaniem. Do końca maja 2020 r. zgłosiło się do niego około 210 szkół i prawie 6500 nauczycieli z naszego regionu. Bezpłatnie zostaną im udostępnione programy i aplikacje komputerowe.

 

Porozumienie pomiędzy samorządem województwa pomorskiego a firmą T-Systems Polska sp. z o.o., dotyczące realizacji projektu Pomorska Przyjazna Szkoła Zdalna, zostało podpisane 12 maja 2020 r. Jego celem jest wsparcie szkół i nauczycieli w realizacji zdalnego kształcenia w czasie trwającej epidemii koronawirusa. Nowy system zostanie wkrótce pilotażowo wprowadzano w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi.

 

Każda szkoła może liczyć na wsparcie

W ślad za podpisanym porozumieniem organy prowadzące szkoły w województwie pomorskim zaczęły zgłaszać chęć przystąpienia do projektu. Zgłoszone zostały się m.in. szkoły m.in. z Czerska, Starogardu Gdańskiego, Kartuz, Mirachowa i Słupska.

– Do końca maja otrzymaliśmy takie zgłoszenia od około 210 szkół i prawie 6500 nauczycieli – informuje Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – W tej grupie ponad 60 proc. szkół korzysta już z oferowanych programów i aplikacji, jednak potrzebują wsparcia zarówno w zakresie ich obsługi technicznej, jak i metodyki zdalnego nauczania.

Pozostałe szkoły aktualnie korzystają z innych lub nie korzystają z żadnych dostępnych narzędzi do edukacji zdalnej. – Takie szkoły oczywiście również będą objęte wsparciem przez wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli oraz firmę T-Systems Polska – zapewnia dyrektor Krawiec. – W dalszym ciągu zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły do zgłaszania się do projektu – dodaje.

 

Skąd pomysł Pomorskiej Przyjaznej Szkoły Zdalnej?

Po wybuchu pandemii, kiedy szkoły zostały zamknięte, w wielu z nich nie od razu wprowadzono zdalne nauczanie. – Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdański oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku przeprowadziły wśród 1500 pomorskich nauczycieli ankiety. Wynikało z nich, że ponad 60 proc. nauczycieli nie czuje się przygotowanymi do prowadzenia zajęć zdalnych. Nie było tak idealnie, jak zapewniał minister edukacji, dlatego postanowiliśmy wspomóc nauczycieli – zaznacza dyrektor Krawiec.

 

Zobacz też: Pomorska Przyjazna Szkoła Zdalna. Nowoczesne technologie wsparciem dla nauczycieli i uczniów

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.