Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2019 rok.

Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2019 rok.

 

Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  • Wydarzenie roku
  • Innowacja w turystyce
  • Oferta turystyczna
  • Osobowość roku
  • Inwestycja w turystyce

Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Główna „Gryfa Pomorskiego”, przyznawana za całokształt działalności osobom, których pasja i zaangażowanie przekłada się na osiągnięcia stanowiące znaczący wkład na rzecz budowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

Kandydatów do nagród  można zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na formularzu wniosku (do pobrania poniżej), w terminie od 1 lipca do 15 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu wniosku do UMWP), z dopiskiem „Nagroda Marszałka WP za zasługi dla rozwoju turystyki”.

Pisemne złożenie wniosku na adres:

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

lub osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki przy ul. Augustyńskiego 2, pok. 33.

ZALECANE SKŁADANIE WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZĄ!!!

Elektroniczne złożenie wniosku na adres:

dt@pomorskie.eu, d.grabska@pomorskie.eu 

(tytuł wiadomości: Nagroda Marszałka WP za zasługi dla rozwoju turystyki)
 

Jeden Wnioskodawca może złożyć łącznie maksymalnie trzy wnioski, przy czym jedna kandydatura może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii.

Do wniosku należy dołączyć załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny poniżej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania nagród.                                                    Ewentualne pytania dotyczące procedury zgłaszania kandydatów do nagrody prosimy kierować na adres e-mail: d.grabska@pomorskie.eu

W związku z zagrożeniem koronawirusem wyniki ogłoszone zostaną na stronie dt.pomorskie.eua uroczyste wręczenie nagród Marszałka Województwa Pomorskiego,  w tym nagrody „Gryfa Pomorskiego” za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim za 2019 rok nastąpi podczas regionalnych obchodów światowego dnia turystyki w 2021 roku

Załączniki:

1. Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka WP

2. Zał. Nr 1 do Regulaminu_Oświadczenie

3. Zał. Nr 2 do Regulaminu_Wniosek

4. Zał. Nr 4 do regulaminu_Kryteria