Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zespół roboczy ds. społecznych

Zespół roboczy ds. społecznych

Zespół roboczy ds. społecznych

ZESPÓŁ ROBOCZY DS. SPOŁECZNYCH

1. Zespół roboczy ds. społecznych będzie się zajmował zagadnieniami między innymi z zakresu:

 • ochrony zdrowia,
 • bezrobocia,
 • szkolnictwa,
 • energetyki,
 • transportu publicznego.
   

2. W skład zespołu wchodzą:

 1. Franciszek Potulski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – jako przewodniczący zespołu;
 2. Bogdan Olszewski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”- jako członek zespołu;
 3. Daniel Ptach – Forum Związków Zawodowych – jako członek zespołu;
 4. Zbigniew Szyca – Związek Rzemiosła Polskiego – jako członek zespołu;
 5. Wojciech Szczepański – Konfederacja Lewiatan – jako członek zespołu;
 6. Piotr Staszków – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – jako członek zespołu;
 7. Dariusz Kaczmarek – Związek Pracodawców Business Centre Club – jako członek zespołu;
 8. Jerzy Karpiński – strona rządowa – jako członek zespołu;
 9. Katarzyna Stanulewicz – strona rządowa – jako członek zespołu;
 10. Joanna Witkowska – strona samorządowa – jako członek zespołu;
 11. Adam Krawiec – strona samorządowa – jako członek zespołu.
   

3. Do zadań zespołu roboczego ds. społecznych należy m.in.:

 1. Analiza i ocena działań w zakresie polityki rynku pracy, szczególnie w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu i jego negatywnym skutkom.
 2. Dokonywanie analiz i formułowanie zaleceń odnośnie działań edukacyjnych w zakresie przygotowania osób młodych do wejścia na rynek pracy.
 3. Analiza działań związanych z planowaniem rozwoju transportu oraz organizowaniem transportu zbiorowego.
 4. Przygotowywanie projektów opinii i stanowisk Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w zakresie spraw społecznych.