Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zespół roboczy ds. bezpieczeństwa

Zespół roboczy ds. bezpieczeństwa

Zespół roboczy ds. bezpieczeństwa

ZESPÓŁ ROBOCZY DS. BEZPIECZEŃSTWA

1. Zespół roboczy ds. bezpieczeństwa będzie się zajmował zagadnieniami między innymi z zakresu:

 • ochrony bezpieczeństwa obywateli,
 • służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
 • analizy przestępczości.
   

2. W skład zespołu wchodzą:

 1. Zbigniew Kmiecik – strona rządowa – jako przewodniczący zespołu;
 2. Andrzej Aniołczyk – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – jako członek zespołu;
 3. Zbigniew Koban – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – jako członek zespołu;
 4. Józef Partyka – Forum Związków Zawodowych – jako członek zespołu;
 5. Tadeusz Zdunek – Związek Rzemiosła Polskiego – jako członek zespołu;
 6. Jerzy Zakrzewski – Konfederacja Lewiatan – jako członek zespołu;
 7. Jan Żółtowski – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – jako członek zespołu;
 8. Rafał Frączek – Związek Pracodawców Business Centre Club – jako członek zespołu;
 9. Alina Petruczenko – strona rządowa – jako członek zespołu;
 10. Zbigniew Bonarski – strona samorządowa – jako członek zespołu;
 11. Marcin Stefański – strona samorządowa – jako członek zespołu.

 

3. Do zadań zespołu roboczego ds. gospodarczych należy m.in.:

 1. Analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa regionu.
 2. Monitoring i analiza rozwoju zagrożeń na obszarze województwa pomorskiego.
 3. Monitoring i analiza zmian wprowadzanych w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne oraz ocena stopnia przygotowania ww. służb na wystąpienie ewentualnych zagrożeń.
 4. Analiza przestępczości (w tym przestępczości nieletnich) i współdziałania służb odpowiedzialnych za profilaktykę i bezpieczeństwo w regionie.
 5. Przygotowywanie opinii w zakresie działań podejmowanych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w sytuacjach występowania niepokojów społecznych.
 6. Opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych rozwiązań mających na celu modernizację i usprawnianie funkcjonowania służb publicznych..
 7. Przygotowywanie projektów opinii i stanowisk Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w zakresie funkcjonowania służb publicznych.