Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Zespół ds. edukacji regionalnej i obywatelskiej

Zespół ds. edukacji regionalnej i obywatelskiej

Zespół ds. edukacji regionalnej i obywatelskiej

Proponowany zakres prac:

Wychowanie w duchu patriotyzmu (w tym lokalnego i regionalnego), edukacja regionalna, edukacja morska, wsparcie kształtowania postaw proobywatelskich i prospołecznych, współpraca instytucji oświatowych z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, edukacja regionalna w szkołach (dobre praktyki), edukacja obywatelska w szkołach (dobre praktyki), inicjatywy na rzecz tworzenia rad oświatowych i innych form dialogu edukacyjnego, rozwój samorządności uczniowskiej, aktywizacja rad rodziców.

Skład zespołu:

1. Edward Mazur – przewodniczący zespołu  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (PRO)
2. Ewa Furche Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
3. Łukasz Grzędzicki Kancelaria Sejmiku UMWP, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie
4. dr Adela Kożyczkowska Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Nauk Społecznych
5. dr Justyna Liguz Kwidzyńskie Centrum Kultury, Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne, Radna Rady Miasta Kwidzyna
6. Anna Maliszewska Departament Kultury UMWP
7. Marek Byczkowski Fundacja Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy
8. Patrycja Medowska Europejskie Centrum Solidarności, Wydział Kultury Obywatelskiej
9. Renata Mistarz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
10. prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński Zakład Antropologii Społecznej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
11. Marek Olechnowicz Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych (PRO)
12. Danuta Pioch Szkoła Podstawowa w Mojuszu (gm. Sierakowice); Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
13. Agnieszka Piórkowska Europejskie Centrum Solidarności, Wydział Kultury Obywatelskiej
14 Łukasz Marszałek Akademia Pomorska w Słupsku
15. Krystian Zdziennicki Stowarzyszenie Młodzieżowa Grupa Działania Sztum
16. Magdalena Tyszer Zespół Szkół Łączności w Gdańsku
17. Piotr Zbieranek Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
18. Justyna Konkel – organizator, sekretarz zespołu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
19. Grażyna Kikcio – organizator, sekretarz zespołu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
     
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.