Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Zespół ds. edukacji prozdrowotnej

Zespół ds. edukacji prozdrowotnej

Zespół ds. edukacji prozdrowotnej

Proponowany zakres prac:

edukacja prozdrowotna i ekologiczna, szkolna i pozaszkolna oferta zajęć sportowych, system ocenienia zajęć z wychowania fizycznego, promocja aktywności fizycznej i sportu powszechnego oraz zdrowego odżywiania, promocja zasad służących zapewnieniu zdrowia psychofizycznego, profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo w szkole.

Skład zespołu:

1. Hanna Zych-Cisoń – przewodniczący zepołu Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego, PRO
2. dr Tadeusz Jędrzejczyk Departament Zdrowia UMWP
3. dr hab. Marcin Dornowski, prof AWFiS Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
4. Ewelina Lulińska Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Wejherowie
5. Maciej Kowalczuk Departament Edukacji i Sportu UMWP
6. Krystyna Żelich-Tarczyńska Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
7. Maciej Laszkiewicz Departament Zdrowia UMWP
8. Danuta Kokot Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku
9. Teresa Burczyk Delegatura Kuratorium Oświaty w Tczewie
10 Irena Czyż – sekretarz zespołu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
     

 

Materiały nagrane podczas 2. Spotkania zespołu ds. edukacji prozdrowotnej 30.06.2016 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.