Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Zespół ds. edukacji prozdrowotnej

Zespół ds. edukacji prozdrowotnej

Zespół ds. edukacji prozdrowotnej

Proponowany zakres prac:

edukacja prozdrowotna i ekologiczna, szkolna i pozaszkolna oferta zajęć sportowych, system ocenienia zajęć z wychowania fizycznego, promocja aktywności fizycznej i sportu powszechnego oraz zdrowego odżywiania, promocja zasad służących zapewnieniu zdrowia psychofizycznego, profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo w szkole.

Skład zespołu:

1. Hanna Zych-Cisoń – przewodniczący zepołu Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego, PRO
2. dr Tadeusz Jędrzejczyk Departament Zdrowia UMWP
3. dr hab. Marcin Dornowski, prof AWFiS Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
4. Ewelina Lulińska Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Wejherowie
5. Maciej Kowalczuk Departament Edukacji i Sportu UMWP
6. Krystyna Żelich-Tarczyńska Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
7. Maciej Laszkiewicz Departament Zdrowia UMWP
8. Danuta Kokot Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku
9. Teresa Burczyk Delegatura Kuratorium Oświaty w Tczewie
10 Irena Czyż – sekretarz zespołu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
     

 

Materiały nagrane podczas 2. Spotkania zespołu ds. edukacji prozdrowotnej 30.06.2016 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.