Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zatwierdzono program Polska-Rosja

Zatwierdzono program Polska-Rosja

Program został przyjęty przez Radę Ministrów już po świętach, czyli na ostatniej prostej (termin na to mijał z końcem roku 2017), natomiast Federacja Rosyjska do programu przystąpiła 26 grudnia 2017 r. Teraz 41,65 mln euro ze środków Unii Europejskiej trafi do beneficjentów z trzech województw: podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Cały budżet programu wynosi 62,47 mln euro, w tym 41,65 mln euro z funduszy Unii Europejskiej i 20,82 mln euro ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej (środki te będą przeznaczone tylko dla rosyjskich partnerów).

W ramach Programu będzie możliwa realizacja projektów wpisujących się w następujące cele tematyczne:

  • promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;
  • ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja;
  • poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych;
  • wspieranie zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami.

Dofinansowanie projektów ze środków programu wynosi maksymalnie 90% całkowitego budżetu projektu, co oznacza konieczność współfinansowania co najmniej 10% wydatków projektu ze środków własnych beneficjentów. Projekty konkursowe mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 2,5 mln euro. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Federacji Rosyjskiej.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór na projekty konkursowe, który powinien być otwarty przez 3 miesiące.

Więcej informacji o programie można znaleźć w zakładce na naszej stronie – programy oraz na stronie internetowej programu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.