Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów dotyczących „scalania gruntów”

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów dotyczących „scalania gruntów”

W ramach ogłoszonego konkursu do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło 2 wnioski. 

Wnioski na operacje z zakresu „scalania gruntów” uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów (co najmniej 70 punktów). Umowy zawierane będą w kolejności wynikającej z pozycji na zatwierdzonej liście operacji. Limit środków dostępnych dla województwa pomorskiego na realizację tego typu operacji wynosi 5 482 325, 17 zł

 

Załączniki:

Uchwała Nr  646/338/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku – pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały ZWP- Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu “Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020 – pobierz