Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/8e8e850b-fc1a-402e-af1b-3a1737bdec61-12.jpg Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Celem konkursu ofert jest wyłonienie jednego podmiotu zwanego dalej Operatorem projektu, który przeprowadzi otwarty Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w dziedzinie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły konkursu zawarte są w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu.  

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Ofertę w wersji papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą lub pocztą kurierską na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „Konkurs ofert na wybór Operatora projektu na mikrodotacje – NIE OTWIERAĆ”. 

Ofertę należy złożyć:
1. elektronicznie w systemie witkac.pl – do 18 maja 2018 r. do godz. 23.59.59
2. w formie papierowej w postaci wydruku z systemu witkac.pl – do 22 maja 2018 r. do godz. 15.45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą lub pocztą kurierską. W przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

Do pobrania:

Uchwała Nr 428/324/18 Zarządu Województwa Pomorskiego
Załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie konkursu
Załącznik nr 2 do uchwały – wzór oferty
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – karta oceny 
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy