Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert

Oferty na realizację zadania należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godz. 15.30

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Do pobrania:

Uchwała Nr 426/226/17 w sprawie ogłoszenia konkursu

Załącznik Nr 1 – Treść ogłoszenia

Regulamin Komisji Konkursowej

Formularz ofertowy