Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

W terminie ustalonym w Regulaminie Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” w wpłynęło 61 kandydatur. Kapituła Konkursu powołana Uchwałą Nr 458/326/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 maja 2018r. dokonała oceny poprawnie zgłoszonych kandydatur w każdym z terenu powiatów i miast na prawach powiatów.

W Kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior Kapituła Konkursu podczas posiedzenia 14 maja 2018r. dokonała wyboru 14 laureatów w następujących powiatach:

bytowski – Pani Kłujszo Kazimiera
chojnicki  – Pani Armada Ewa
człuchowski  – Pani Drwęcka Felicja
Gdańsk   – Pani Wysocka Zofia
gdański – Pani Cholewińska Krystyna
kartuski – Pani Birr Maria
lęborski  – Pani Stachewicz Halina
malborski  – Pani Kubiak Krystyna
pucki   – Pani Kożuchowska Burbulis Teresa
słupski – Pani Bekier Jadwiga
starogardzki  – Pani Wiecka Krystyna
sztumski  – Pani Baranowska Jażdżewska Krystyna
tczewski  – Pani  Kłos Małgorzata
wejherowski – Pani Horbik Krystyna

W Kategorii Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów Kapituła Konkursu podczas posiedzenia 14 maja 2018r. postanowiła uhonorować 12 laureatów  w powiatach:

chojnicki – Chojnice -Dom Dziennego Pobytu w Chojnicach
człuchowski – Człuchów – Miejska Biblioteka w Człuchowie
Gdańsk – Stowarzyszenie WAGA – Klub Senioryci
gdański – Kolbudy – Pomieszczenie Sołeckie przy ul. Polnej 55 w Kolbudach
lęborski – Łeba – Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie
malborski – Malbork – Szkoła Łacińska – Budynek administrowany przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
pucki – Puck – Centrum Organizacji Pozarządowych
słupski – Słupsk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie
Sopot –  Gmina Sopot – Domy Sąsiedzkie – Dom Broadway
starogardzki – Starogard Gdański  Uniwersytet Trzeciego Wieku
sztumski  – Dzierzgoń    Klub Senior+
tczewski   – Tczew    Klub Senior+

Nagrodzeni laureaci w obu kategoriach zostaną uhonorowani podczas powiatowych uroczystości na rzecz seniorów lub z okazji Dni Seniora w Gdańsku.

————-

W Konkursie mogą uczestniczyć:

W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: osoby powyżej 60 roku życia,  z terenu Województwa Pomorskiego, wyróżniające się w sposób szczególny i zasłużony dla społeczności senioralnej,

W kategorii Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów: jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.

Zgłoszenia kandydatur

Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i samorządy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego,

  2. organizacje pozarządowe z terenu województwa pomorskiego zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów,

  3. osoby fizyczne – mieszkańcy województwa pomorskiego.

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 10 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Informacje: Barbara Bałka tel. 58 326 87 34, b.balka@pomorskie.eu

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 427/324/18

  2. Załącznik do Uchwały Nr 427/324/18 ZWP – Regulamin Konkursu

  3. Załącznik do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy