Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Żarnowiec

Żarnowiec

 

W wyniku prądów reformacyjnych w 1589 r. żarnowieckie zgromadzenie Cysterek zostało skasowane, a budynki i dobra przejęły benedyktynki.

W Żarnowcu warto odwiedzić:

  1. późnogotycki kościół parafialny pw. Zwiastowania Pana z końca XIII w. (rozbudowany po 1389 r.), w którym uwagę zwracają gwiaździste sklepienia oraz płaskorzeźby figuralne św. Katarzyny i Matki Boskiej z Dzieciątkiem na wspornikach sklepienia. Z wyposażenia cysterskiego zachowały się: dwie płyty nagrobne, w tym Fryderyka von Raweneck (dowódcy wojsk krzyżackich w bitwie pod Świecinem); figura Madonny z Dzieciątkiem z XIV w. oraz drewniana żarnowiecka Pieta z 1430 r., znajdująca się w specjalnie dla niej wybudowanym w 1630 r. ołtarzu. Z późniejszego wyposażenia warte zobaczenia są: piękne stalle z 1719 r. z obrazami przedstawiającymi historię życia św. Scholastyki i św. Benedykta, stalle rokokowe na chórze ze scenami z życia Chrystusa, barokowy ołtarz główny z 1700 r., chrzcielnica z figurą anioła oraz balustrady komunijne. Niestety bogaty skarbiec jest niedostępny do zwiedzana. Znajduje się w nim m.in. cenny zespół haftów liturgicznych z XVII-XVIII w., liczne rzeźby, przedmioty liturgiczne i rękopisy z XV, XVII i XVIII w..
  2. dawne zabudowania klasztorne z przełomu XIII i XIV w. – na dziedzińcu zachowały się, udostępnione częściowo zwiedzającym, gotyckie krużganki; dom kapelana z 1404 r., przebudowany w 1635 r. (dziś plebania); spichlerz oraz fragmenty muru klasztornego.

Zwiedzanie

zgłaszać się na furtę klasztorną: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek: tel. +48 58 673 75 14; i do plebani: Parafia pw. Zwiastowania Pana – tel. +48 58 673 71 07
zarnowiec@diecezja.gda.pl

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.